Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig mat

Framtiden i våre hender jobber for at vi skal kunne produsere nok mat til en voksende befolkning og samtidig holde oss innenfor planetens tålegrenser. 

Slik kan vi løse problemet

Kutte matsvinnet

En tredjedel av all maten som produseres kastes. Maten vi kaster bare i Norge, kunne mettet mer enn én million mennesker.

Vi jobber for gode løsninger som kutter matsvinn i hele verdikjeden: I det offentlige, i næringslivet, og hjemme hos deg og meg. 

✺Mer grønt, mindre kjøtt

Kjøtt har et stort klimaavtrykk, krever enorme ressurser og arealer. I Norge har vi også overproduksjon av kjøtt. Husdyrene våre står for nærmere 90% av utslippene fra norsk matproduksjon.

Framtiden i våre hender jobber for å øke produksjonen av norsk, plantebasert mat, minske avtrykket til kjøttindustrien og redusere kjøttforbruket.


Oppdateringer innen bærekraftig mat

30. november 2022

✺ Gjennomslag

Endelig kommer matkasteloven!

Vi må halvere matsvinnet innen 2030. For å få til det trenger vi en matkastelov som en brekkstang inn i søppelkonteinere over hele landet for å redde maten. Og nå skal den endelig utredes!

03. oktober 2022

100 millioner brød har blitt kastet siden Regjeringa lovet en ny matkastelov

100 millioner brød har blitt kastet siden Støre og Vedum skrev under på Hurdalsplattformen, hvor de lovet at vi skulle få en matkastelov.

28. oktober 2018

Kritikkverdige forhold bak leverandørene av soya til norsk laks

Rapport avdekker at de brasilianske produsentene av soya til norsk laksefôr har vært involvert i ulovlig avskoging, voldelige landkonflikter, ulovlig bruk av urfolksterritorium og slavelignende arbeidsforhold.

Rapporter

Underutnytta matressursar

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.


Rapporten er skrevet av Green House i samarbeid med Framtiden i våre hender, Plateful og Nortura

Utredning av forslag til matkastelov

En utredning av forslag til matkastelov fra Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender

Jordbruk, kjøtt og klima

Nye økonomiske modeller for norsk jordbruk viser at det er mulig å redusere det norske kjøttforbruket med 30 prosent, som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Samtidig kan produksjonen av korn, frukt og grønt øke med opptil 30 prosent.


Rapporten er skrevet av Institutt for rural- og regionalforskning i samarbeid med Framtiden i våre hender

Soya i norsk fôr (2021)

Framtiden i våre hender har i lang tid rettet søkelyset mot de problematiske sidene av den brasilianske soyaindustrien og forbruket av brasiliansk soya i norsk fiske- og husdyrfôr. Dette notatet er en statusoppdatering om soyaforbruket til norsk fôr.

Fagfolk som jobber med mat hos oss

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Tlf: 93 67 76 76

E-post: [email protected]

Emil Beddari

Fagrådgiver

Tlf: 995 57 993

E-post: [email protected]

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Tlf: 481 54 911

E-post: [email protected]

Embla Husby Jørgensen

Politisk rådgiver

Tlf: 99577533

E-post: [email protected]

Johan Hermstad Reinertsen

Leder for politisk avdeling

Tlf: 971 86 576

E-post: [email protected]