Hopp til hovedinnhold

Om oss

Foto: Monica Løvdahl

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritets­organisasjoner med over 45 000 medlemmer.

Vi jobber for en rettferdig verden der vi tar vare på mennesker, naturen og klimaet. Dette vil vi oppnå gjennom å få gjennomslag for samfunnsendringer som
reduserer overforbruk og global ulikhet.

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon med et landsmøte som øverste organ. Vi har lokal- og regionlag over hele landet, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Organisasjonens offisielle navn er Framtiden i våre hender på bokmål. Vi heter Framtida i våre hender på nynorsk, Boahteáigi min hálddus på nordsamisk og Future in Our Hands på engelsk.

Her finner du mer om grunnlaget for arbeidet vårt:

Politisk plattform, Vedtekter, Årsmelding, Strategi, Samarbeid, Varslingsrutiner.

Dette har vi fått til!

Forslag til matkastelov er her!

Regjeringen får utlevert forslag til en matkastelov fra matsvinn-utvalget som Framtiden i våre hender med flere har sittet i. Vi har arbeidet siden 2016 for å få innført en forpliktende matkastelov som skal redusere matsvinnet i matbransjen.

11. oktober 2023

Strengere miljøkrav til klesselskapene

Regjeringsnedsatt arbeidsgruppe på mer miljøvennlige klær støtter våre krav om at plastklær må bli dyrere og at klesselskapene må betale for søppelet de skaper.

16. august 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Etter at vi har mast i flere år vil regjeringen endelig utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

20. juli 2023

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær. TV2

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

10. november 2022

✺ Gjennomslag

Grønnere oljefond

Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.