Hopp til hovedinnhold

Om oss

Foto: Monica Løvdahl

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritets­organisasjoner med over 45 000 medlemmer.

Vi jobber for global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon med et landsmøte som øverste organ. Vi har lokal- og regionlag over hele landet, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Her finner du mer om grunnlaget for arbeidet vårt:

Politisk plattform, Vedtekter, Årsmelding, Strategi, Samarbeid, Varslingsrutiner.

Dette har vi fått til!

11. oktober 2023

Strengere miljøkrav til klesselskapene

Regjeringsnedsatt arbeidsgruppe på mer miljøvennlige klær støtter våre krav om at plastklær må bli dyrere og at klesselskapene må betale for søppelet de skaper.

16. august 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Etter at vi har mast i flere år vil regjeringen endelig utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

20. juli 2023

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær. TV2

19. januar 2023

Matkasteloven blir til

Et flertall på Stortinget vil innføre en matkastelov for å redusere matsvinn. Vi er med i utvalget som skal foreslå hvordan den skal lages!

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

10. november 2022

✺ Gjennomslag

Grønnere oljefond

Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.