Hopp til hovedinnhold

Om oss

Foto: Monica Løvdahl

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritets­organisasjoner med over 45 000 medlemmer.

Vi jobber for global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon med et landsmøte som øverste organ. Vi er en organisasjon i vekst med over 40 000 medlemmer, 31 lokallag og rundt 30 ansatte. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Her finner du mer om grunnlaget for arbeidet vårt:

Politisk plattform, Vedtekter, Årsmelding, Strategi, Samarbeid.

Dette har vi fått til!

19. januar 2023

Matkasteloven blir til

Et flertall på Stortinget vil innføre en matkastelov for å redusere matsvinn. Vi er med i utvalget som skal foreslå hvordan den skal lages!

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

10. november 2022

✺ Gjennomslag

Grønnere oljefond

Oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.