Hopp til hovedinnhold

Klær

Framtiden i våre hender jobber for at klesindustrien skal bremse overproduksjonen og gi trygge arbeidsforhold for tekstilarbeiderne.

Foto: Martin Bernetti AFP/NTP
Foto: Creative commons UN Woman

Vi krever at tekstilarbeiderne skal få:

  • En lønn de kan leve av.
  • Trygge arbeidsforhold.

Vi krever at klesindustrien:

  • Bremser overproduksjonen
  • Får lavere miljøbelastning og ta ansvar for tekstilavfall.
  • Viser full åpenhet om leverandørkjeder og hvordan klærne blir laget. 

Globale leverandørkjeder

Mye av klærne vi kjøper produseres i Asia, ofte under uverdige forhold. Selskapene flytter produksjonen til land hvor lønningene er lavest, på bekostning av arbeidere og miljø. Manglende åpenhet om fabrikker og arbeidsforhold undergraver positiv endring.

Dårlige arbeidsforhold

Mange tekstilarbeidere tjener en luselønn, straffes hvis de organiserer seg, får sparken hvis de blir gravide eller blir seksuelt trakassert. Fagforeninger undertrykkes og næringslivet forsømmer sitt ansvar.

Klima- og miljøbelastning

Produksjon av tekstiler og sko står for 8 % av globale klimagassutslipp. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold. 20-35 % av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg.

Overforbruk av klær

Vi kjøper dobbelt så mye klær som på 1990-tallet. Moteindustrien fører til bruk og kast og mye tekstilavfall. 97 % av bruktklærne våre eksporteres . Bransjen lager altfor mye klær, i altfor dårlig kvalitet.

Oppdateringer om klær

21. november 2023

Zara pålagt å svare oss om plastbruk

Kleskjeden Zara har nektet å gi oss informasjon om hvor mye plastklær de lager, og hvor mye mikroplast de slipper ut. Vi klaget dem inn til Miljøklagenemda og vi vant. 🎉Nå må Zara gi oss denne informasjonen! Innholdet kommer i vår nye plastrapport i løpet av vinteren. Les mer

10. oktober 2023

Strengere miljøkrav til klesselskapene

Regjeringsnedsatt arbeidsgruppe på mer miljøvennlige klær støtter våre krav om at plastklær må bli dyrere og at klesselskapene må betale for søppelet de skaper.

16. august 2023

Utredning av momsfritak for reparasjon og brukthandel på vei!

Etter at vi har mast i flere år vil regjeringen endelig utrede momsfritak for reparasjon og brukthandel. Les mer

27. juli 2023

✺ Gjennomslag

Vil endre brukthandelloven

I sommer sendte regjeringen ut et forslag på høring der de vil skrote den utdaterte brukthandelloven som gjør det vanskelig å selge brukte klær. TV2

14. juni 2023

KID signerer livreddende avtale for Pakistan

KID interiør sikrer fabrikkene for rundt 35 000 arbeidere som jobber ved deres 14 leverandører i Pakistan.

24. mai 2023

EU forbyr å ødelegge ubrukte klær

Dette er gode nyheter! Kleskjedene i Norge har tonnevis av usolgte klær som enten blir brent, eller sent ut av landet med mangelfull kontroll. Hvor stor denne overproduksjonen er vil de ikke fortelle oss. Nå kommer det endelig strengere regler, men Norge må gå foran og sørge for at kleskjedene bremser overproduksjonen og tar ansvar for avfallet de skaper. NRK.no

22. desember 2022

H&M blir pålagt å gi oss informasjon

I høst nektet H&M å oppgi hvor mye overproduserte klær de har da vi og Forbrukerrådet spurte. Nå blir de pålagt av miljøklagenemda å utlevere informasjonen.

15. desember 2022

✺ Gjennomslag

Tryggere klesindustri i Pakistan!

Tekstilarbeidere i Pakistan har nå fått en livreddende sikkerhetsavtale!

29. september 2022

Strengere miljøkrav for klesindustrien på vei!

Framtiden i våre hender fikk plass i utvalget nedsatt av regjeringen som skal lage nye miljøkrav. Vi kjemper for at kravene skal sørge for at en tidligere uregulert klesbransje tar ansvar for å redusere overproduksjon og klessøppel.

20. november 2022

Det blir enklere å drive brukthandel!

Regjeringa endrer brukthandelloven og gjør det enklere for frivillige organisasjoner å selge brukt.

01. juli 2022

✺ Gjennomslag

Åpenhetsloven er innført!

Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Nå er loven innført!

✺ Gjennomslag

Mindre hemmelighold

Framtiden i våre hender har i årevis hatt et søkelys mot kleskjedenes hemmelighold. Dette har bidratt til at H&M, Varnergruppen , Lindex og KappAhl  m.fl åpnet opp sine leverandørlister.

Nyeste rapporter

Slutten på fast fashion

I dag finnes det ikke effektive miljøreguleringer for tekstiler i Norge. En produsentansvarsordning for tekstiler vil være et stort steg i retning av en mer sirkulær tekstilbransje.

Overskudd av klær i Norge

Denne rapporten viser at omfanget av usolgte varer er større enn tidligere anslått, og bekrefter at klesbransjen driver med klima- og naturfiendtlig overproduksjon.

Kleskjeder i Norge kvittet seg i fjor med minst 825 tonn med usolgte klær, anslår Samfunnsøkonomisk Analyse, som har gjennomført kartleggingen på vegne av Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet.

Kleskjedenes verstingland

Landene Norge kjøper mest klær fra i Asia – Kina, Bangladesh og Malaysia – er i bunnen av International Trade Union Confederation (ITUC) sin Global Rights Index, som rangerer hvilke land i verden det er verst å være arbeider i. Samlet produserte disse tre landene 43 937 tonn klær for det norske markedet i 2020, eller 56 prosent av alt tøy importert det året.


Denne rapporten setter søkelys på de største klesaktørene i Norge, og tar utgangspunkt i selskapenes omsetning i 2020.

Våre fagfolk på klær

Jeg vil ha nyhetsbrev!