Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Så mye nye klær tåler planeten

Publisert 15. mai 2024
Er du klar til å ta et oppgjør med klesvanene dine? Her er effekten av å begrense innkjøpene av nye klær til fem plagg i året.

Hvis vi skal nå målene våre om å begrense den farlige oppvarmingen av planeten og ta vare på naturen må vi kutte drastisk i forbruket vårt. Det gjelder i høyeste grad også overforbruket vårt av klær. Vi nordmenn kjøper i dag faktisk rundt 50 prosent mer klær enn folk i EU-land. Tyske forskere har kommet fram til at et klesforbruk på fem nye plagg i året er bærekraftig. Bruktklær, sko, nytt undertøy og sokker teller ikke med i de fem plaggene. Effekten for klimaet og naturen er stor.

1. Et spark bak til hurtigmotekjedene. Den største trusselen mot kleskjeder og -selskaper som tjener grovt på natur- og klimaødeleggende overproduksjon er forbrukere som hopper av kjøpekarusellen de frister oss med. Forbrukermakt og engasjement er viktige bidrag for å oppnå støtte til politisk miljøregulering av hurtigmotegigantene, med krav om at de tar mer ansvar for avfallet, kutter overproduksjon, mer gjenbruk og materialgjenvinning, utfasing av miljøgiftige kjemikalier og reduserer bruken av fossil plast.

2. Viktig klimaeeffekt. Å begrense forbruket av nye klær til fem plagg i året gir et klimakutt som tilsvarer hele 170 kg CO2 i snitt per person. Hvis vi skal holde den farlige oppvarmingen av planeten under to grader, så må klimagassutslippene fra det private forbruket ned i 2,6 tonn per person i året innen år 2035. Utslipp som tilsvarer 170 kg CO2 er hele syv prosent av det vi kan tillate oss av årlig klimagassutslipp per person i 2035. Hvis halvparten av alle nordmenn begrenser innkjøpene av klær til 5 plagg i året, vil det grovt tilsvare en halv million tonn CO2 spart årlig.

3. Kutt i miljøfarlige kjemikalier. Mange tusen ulike syntetiske kjemikalier brukes i tekstilproduksjon, mange av dem er miljøgiftige og helseskadelige. Det brukes trøblete fargestoffer, løsemidler, brannhemmere og vannavstøtende kjemikalier til overflatebehandling. Forskerne mener vi har overskredet grensen for hva planten tåler av kjemisk forurensning. Hvis vi holder oss til maksimalt fem nye plagg i året, så har vi kuttet snittforbruket til oss nordmenn med rundt 70 prosent. Grovt sett har hver av oss da unngått over 4 kg med trøblete kjemikalier brukt på å produsere klærne våre. En stor andel av klærne vi kjøper avgir også naturskadelig mikroplast i produksjon, under bruk og når vi kaster dem.

4. Frigjør dyrkbar jord og ressurser. Forbruket av klær og sko legger i snitt beslag på rundt 600 kvadratmeter landområder i året for hver av oss nordmenn, og grovt 14 kubikkmeter med vann, ofte i områder som sliter med å få nok vann til matproduksjon. Dette er arealer og vann vi vil trenge til å lage nok mat til en økende befolkning i framtiden, og nedbygging av natur bidrar til at mange arter vi deler denne planeten med sliter med å klare seg. Kutt i vårt overforbruk av klær vil ha positive konsekvenser i en rekke land.

5. Bedre kvalitet og mer gjenbruk. Å kjøpe færre nye plagg kan bidra til mer gjenbruk og reparasjon av klær, og ikke minst mer fokus på klær av bedre kvalitet med lengre levetid.

Kilder: 
Towards a fair consumption space for all: Options for reducing lifestyle emissions in NorwayUnfit, unfair, unfashionable: Resizing Fashion for a Fair Consumption SpaceAnalysis of the polyester clothing value chain to identify key intervention points for sustainability; Nordmenns forbruk er nest høyest i Europa, SSB; The impact of textile production and waste on the environmentA new textiles economy: Redesigning fashion’s future; Klesforbruk i Norge, SIFOOutside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities.