Hopp til hovedinnhold

Overforbruk


Framtiden i våre hender jobber for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

Løsninger på veien til et redusert forbruk

Lavere forbruk i rike land er helt nødvendig for at mennesker i det globale sør kan øke sin levestandard til et verdig nivå, uten å ødelegge miljøet.

For å komme til et mer bærekraftig forbruksnivå trenger vi:

✱ Vi må ta ansvar for utslippene fra forbruket vårt

Alle varene vi kjøper i hverdagen skaper klimagassutslipp når de blir produsert og når vi kaster dem. Noen ganger også mens vi bruker dem.

Store deler av utslippene fra forbruket vårt skjer ikke i Norge, men i utlandet, på fabrikker, i landbruket og i transporten på veien til deg. Et forbruksbasert klimaregnskap vil tydeliggjøre hvordan endring i forbruket vårt vil bidra til utslippskutt både nasjonalt og globalt.

✺En sirkulær økonomi

Vi trenger en mer sirkulær økonomi, der ting lages for å vare lenge, gjenbrukes, repareres og inngå i nye kretsløp. Ved å bruke produkter og avfall om igjen kan vi skape flere nye grønne arbeidsplasser. Vi må lettere kunne dele, leie, reparere og handle brukt, fremfor å kjøpe nye ting.

❉Strengere lover for miljøgifter og forurensing

Forbruket vårt fører til massiv forurensning og utslipp av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette forårsaker mange helseplager og dødsfall hvert år, truer biologisk mangfold og verdens tilgang på ren mat og drikke.

Strengere kjemikalielover, et mer åpent og ansvarlig næringsliv, og flere miljøsertifiserte produkter er nødvendig hvis det skal bli mulig for folk å leve en giftfri hverdag.

Aktuelle rapporter

Utslipp til himmels

Flytrafikk er en voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen, må vi omstille både luftfartsbransjen og våre egne reisevaner.

Forbruksbasert klimaregnskap for Norge 2021

Denne rapporten inneholder en fullstendig analyse av Norges forbruksbaserte klimaregnskap. Rapporten viser hvordan transport, bolig og mat står for de største utslippene fra norske husholdninger.

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak

Våre fagfolk på forbruk

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Tlf: 481 54 911

E-post: [email protected]

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Tlf: 93 67 76 76

E-post: [email protected]