Hopp til hovedinnhold

Overforbruk


Framtiden i våre hender jobber for å skape et mer bærekraftig forbruksnivå og holde oss innenfor planetens tålegrenser.

Løsninger på veien til et redusert forbruk

Lavere forbruk i rike land er helt nødvendig for at mennesker i det globale sør kan øke sin levestandard til et verdig nivå, uten å ødelegge miljøet.

For å komme til et mer bærekraftig forbruksnivå trenger vi:

✱ Vi må ta ansvar for utslippene fra forbruket vårt

Alle varene vi kjøper i hverdagen skaper klimagassutslipp når de blir produsert og når vi kaster dem. Noen ganger også mens vi bruker dem.

Store deler av utslippene fra forbruket vårt skjer ikke i Norge, men i utlandet, på fabrikker, i landbruket og i transporten på veien til deg. Et forbruksbasert klimaregnskap vil tydeliggjøre hvordan endring i forbruket vårt vil bidra til utslippskutt både nasjonalt og globalt.

✺En sirkulær økonomi

Vi trenger en mer sirkulær økonomi, der ting lages for å vare lenge, gjenbrukes, repareres og inngå i nye kretsløp. Ved å bruke produkter og avfall om igjen kan vi skape flere nye grønne arbeidsplasser. Vi må lettere kunne dele, leie, reparere og handle brukt, fremfor å kjøpe nye ting.

❉Strengere lover for miljøgifter og forurensing

Forbruket vårt fører til massiv forurensning og utslipp av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Dette forårsaker mange helseplager og dødsfall hvert år, truer biologisk mangfold og verdens tilgang på ren mat og drikke.

Strengere kjemikalielover, et mer åpent og ansvarlig næringsliv, og flere miljøsertifiserte produkter er nødvendig hvis det skal bli mulig for folk å leve en giftfri hverdag.

Aktuelle rapporter

Options for reducing lifestyle emissions in Norway

This study analyses how the lifestyles of average Norwegians impact the global climate. It assesses the country’s lifestyle carbon footprint, and how these impacts could be reduced in line with international commitments to limit global warming to well under 2 degrees Celsius (°C), aiming for 1.5°C. In contrast to the official statistics on greenhouse gas emissions, which include emissions only from domestic sources, the footprint perspective includes emissions related to imported goods.

Klimaulikhet i Norge

Samlet inntekt er en av de viktigste faktorene som påvirker hvor mye klimagasser vi slipper ut, både som individer og som land. I denne rapporten ser vi nærmere på utslippsulikhet innad i Norge. Vi har fått hjelp av Asplan Viak til å estimere hvordan Norges totale klimafotavtrykk, ofte også kalt forbruksbaserte utslipp, er fordelt blant norske husholdninger etter inntekt og formue

Politikk for bærekraftige livsstiler i en klimakrise

Nordmenn er på verdenstoppen i overforbruk og livsstilen vår er langt fra bærekraftig. Skal vi lykkes i å bremse klimaendringene, trenger vi politikk som tar tak i dette. Denne rapporten ser på noen ulike politiske grep og virkemidler som kan få ned nordmenns forbruksbaserte utslipp.

Utslipp til himmels

Flytrafikk er en voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Dersom vi skal nå klimamålene i Parisavtalen, må vi omstille både luftfartsbransjen og våre egne reisevaner.

Forbruksbasert klimaregnskap for Norge 2021

Denne rapporten inneholder en fullstendig analyse av Norges forbruksbaserte klimaregnskap. Rapporten viser hvordan transport, bolig og mat står for de største utslippene fra norske husholdninger.

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak

Våre fagfolk på forbruk

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Tlf: 481 54 911

E-post: [email protected]

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Tlf: 93 67 76 76

E-post: [email protected]