Hopp til hovedinnhold

Penger

Framtiden i våre hender arbeider for å endre banker og fond slik at de ikke skader miljø og samfunn, men heller investerer i selskaper som bidrar til klimakutt og respekt for menneskerettigheter.

Mot en mer bærekraftig finans

Finansmarkedene er med på å avgjøre hvilke varer som produseres og hvilke deler av økonomien som gjør det godt. Men altfor ofte setter investorer økonomiske hensyn over samfunn, miljø og klima. I vårt arbeid med finanssektoren jobber vi med:

✱ Oljefondet

Mange selskaper i oljefondet tar ikke miljøhensyn, klimahensyn eller respekterer ikke menneskerettighetene. Vi har jobbet for etisk styring av fondet siden starten, og bidratt til at kull, tjæresand, tobakk, våpen og etikkverstinger er ute. Men vi trenger enda bedre og strengere retningslinjer for å forhindre at vår rikdom bygger på andres fattigdom og på miljø- og klimaødeleggelser.

❉ Naturrisiko

Våre sparepenger investeres fortsatt i selskap som forårsaker avskoging. Vi presser investorer og selskap til å stille krav til importert soya for å redusere avskoging, og å utelukke gruveverstinger. Finansaktører må skjønne risikoen for å påvirke naturen gjennom deres investeringer.

✦ Klima

Vi jobber for at finansaktører skal investere i tråd med klimakuttene som er nødvendige for å stoppe klimaendringene. Dette gjør vi igjennom å presse finansbransjen til å trekke seg ut av fossilenergi og selskaper som jobber mot klimalovgivning.

✱ Menneskerettigheter

I produksjon av varer og mat, og i utvinning av mineraler og olje, skjer hyppige menneskerettighetsbrudd. Finansinstitusjoner kan redusere risikoen for å finansiere disse bruddene ved å stille tydelige krav til selskapene de investerer i.

✺Ansvarlighet og åpenhet

Ansvarlighet og åpenhet i finansbransjen er helt grunnleggende for arbeidet med etikk og bærekraft. Åpenhet er nødvendig for skattlegging, ettersyn og for å stille finansbransjen til ansvar. Gjennom ansvarlig forvaltning, kan finansbransjen bidra til å skape positive virkninger av sine investeringer og påvirke selskaper positivt.

Se kilder og les mer.

Oppdateringer innen finans

27. september 2022

✺ Gjennomslag

Oljefondet setter mål om nullutslipp innen 2050!

Men vi er fremdeles ikke helt fornøyde. Oljefondet har fremdeles ikke satt mål for porteføljens totale utslipp innen 2025 eller 2030.

20. august 2021

✺ Gjennomslag

Ekspertutvalg med viktige anbefalinger om oljefondets klimarisiko

Helt i tråd med det Framtiden i våre hender lenge har sagt, sier utvalget at oljefondet er tjent med, og bør med utgangspunkt i sitt mandat bidra til, at målene i Paris-avtalen nås, og at overgangen til et nullutslippssamfunn skjer på en ordnet måte.

13. mai 2020

✺ Gjennomslag

Klimaverstinger utelukket fra Oljefondet

For første gang har Norges Bank besluttet å utelukke selskaper på bakgrunn av klimakriteriet.

05. april 2019

✺ Gjennomslag

Oljefondet kaster ut kullgiganter

Investeringer i kull for 36 milliarder kroner vil nå kastes ut av Oljefondet etter at Regjeringen endrer retningslinjene.

08. mars 2019

✺ Gjennomslag

Oljefondet trekker seg ut av 134 olje- og gasselskaper

Vi har jobbet for at oljefondet skal ut av all fossil energi i mer enn 10 år og feirer dette som et stort fremskritt. Dette utgjør investeringer for rundt 70 milliarder kroner.

13. september 2017

Oljefondet avslørt til å ha over 100 milliarder kroner i verdens verste klimalobbyister

Oljefondet investerer over 100 milliarder kroner i åtte av de ti selskapene som bidrar aller mest til å sabotere klimareguleringer.

– Denne avsløringen aktualiserer spørsmålet hvor sparepengene til det norske folk skal plasseres, spør Anja Bakken Riise.

31. mars 2017

✺ Gjennomslag

Alle norske banker har nå trukket seg ut av Dakota Access Pipeline

Etter at DNB endelig solgte seg ut av oljerøret Dakota Access Pipeline i USA, er alle norske banker har nå trukket seg ut. Våre medlemmer og engasjement fra forbrukere har vært avgjørende.

Rapporter

Norges Bank Investment Management voting on Climate Resolutions in 2023

This report examines the oil fund’s voting patterns in 2023 at 19 major company AGMs, finding that, during the first year of its Climate Action Plan the fund is falling short of expectations. Despite its own climate commitments, the fund continues to support key blocking industries (such as fossil fuels) more than its peers, revealing a gap between its stated objectives and actions.

Banking on Thin Ice

Nordiske bankers investeringer i olje, gass og kull i årene etter Parisavtalen. Rapporten dokumenterer hvordan norske DNB er en av de største investorene og utlånerne til olje i Norden. Investeringene bidrar til at selskapene utvinner mer olje, kull og gass enn vi kan for å nå de internasjonale klimamålene.

Etisk bankguide 2023

Etisk bankguide kartlegger og poengsetter bankers arbeid med samfunnsansvar, etikk og bærekraft, med fokus på hvilke krav banker stiller til selskapene de finansierer og investerer i.

Våre fagfolk på finans

Lucy Brooks

Fagrådgiver

Tlf: 94149654

E-post: [email protected]

Pia A. Gaarder

Spesialrådgiver

Tlf: 997 88 235

E-post: [email protected]

Åsa Paaske Gulbrandsen

Politisk rådgiver (I permisjon)

Tlf: 480 07 292

E-post: [email protected]