Hopp til hovedinnhold
  • Klima

  • Penger

Oljefondet setter mål om nullutslipp innen 2050!

Publisert 27. september 2022

Selv om vi jubler for det nye målet, er det en del som gjenstår før vi lever opp til Regjeringens ambisjon om et verdensledende oljefond.

Regjeringen fastslo i Hurdalsplattformen at Oljefondet skal være “det ledende pensjonsfondet i verden innen ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko”.

Tidligere i år vedtok også Stortinget et langsiktig mål om nullutslipp fra selskapene fondet er investert i, men politikerne lot det være opp til Norges Bank å bestemme hvordan dette målet skulle nås.

Framtiden i våre hender ba i behandlingen av Stortingsmeldingen om konkretisering av nullutslippsmålet og tydelige delmål for utslippsreduksjon. Nå sender Norges Bank signaler til selskaper verden over om at de kun skal investere i selskaper med planer for netto nullutslipp innen 2050.

Tirsdag forrige uke erklærte Norges Bank at Oljefondet skal være en aktiv eier og pådriver for at selskapene omstiller seg til et nullutslippssamfunn.

Vi har nå blitt servert en handlingsplan som viser hvordan Norges Bank de neste tre årene vil påvirke selskapene i fondets portefølje mot netto nullutslipp innen 2050. Fondet setter seg blant annet mål om mer åpenhet i rapporteringen på veien dit, og sier at de vil følge nøye med på utviklingen av klimajusterte referanseindekser i markedet. Dette har vi kjempet for lenge!

Å bli verdensledende krever mer

Men vi er fremdeles ikke helt fornøyde. Oljefondet avviser å sette mål for porteføljens totale utslipp innen 2025 eller 2030.

Norges Bank sier de forventer at selskaper med høye utslipp raskt setter mål om netto nullutslipp innen 2025, men at selskapene i porteføljen først forventes å ha dette på plass i 2040. Det er alt for seint.

Skal Oljefondet følge opp regjeringens ambisjon om å være verdensledende, må mer ambisiøse mål for 2025 og 2030 settes. Dette er et tydelig krav for medlemmene av det FN-ledede initiativet Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA). Framtiden i våre hender etterspør forpliktelser til å melde fondet inn i allianser hvor de største ledende investorene i verden sammen kan jobbe for å nå Parisavtalens mål.

Selskapsdialog og forventninger er dessverre ikke nok til å sikre at alle fondets 9000 selskaper reduserer sine utslipp til netto null innen 2050 eller tidligere. Så lenge Regjeringen ikke er villig til å gi Norges Bank tilstrekkelige pålegg og strategiske verktøy til å nå nullutslippsmålet, blir tiltakene for svake.

Vi ser at klimaendringene kommer tidligere enn ventet. Det haster, og det krever at alle tar grep og stiller krav umiddelbart. Jo lenger vi venter, jo større blir regningen.