Hopp til hovedinnhold
  • Penger

Oljefondet svikter på å klimapåvirke selskaper

Publisert 29. april 2024

Stortinget har satt mål om at oljefondet skal være ledende på ansvarlige investeringer og håndtering av klimarisiko. Likevel svikter fondet klimaet både på investeringer og i å utøve aktivt eierskap.

Oljefondet støtter fortsatt selskaper som ikke tar nødvendige skritt for å begrense klimagassutslippene og svikter politikernes ambisjoner om netto nullutslipp fra selskapene i Oljefondets portefølje, i tråd med Paris-avtalens mål.

Vi har analysert Oljefondets stemmegivning ved klimaavstemninger i 2023. Til tross for deres klimaforpliktelser, ligger det norske oljefondet bakpå når det gjelder avstemninger om klima på generalforsamlingene i 2023 for de største olje- og gasselskapene og bankene som finansierer disse selskapene.

  • Oljefondet har ved flere anledninger stemt imot avgjørende aksjonærresolusjoner om klima under generalforsamlingene til store oljeselskaper.
  • Oljefondets stemmegivning skiller seg ut fra andre store investorer som Nordea, Storebrand, DNB og KLP, som i større grad støtter klimaresolusjoner når de stemmer på generalforsamlinger.
  • Oljefondet har i dag altfor høy terskel for å stemme for gode klimaforslag.

Her må politikerne ta ansvar og tydeliggjøre at vi forventer at makten som følger med vår felles sparekasse må brukes til å påvirke verdens selskaper mot å nå klimamålene i Parisavtalen.

Norges Bank Investment Management voting on Climate Resolutions in 2023

This report examines the oil fund’s voting patterns in 2023 at 19 major company AGMs, finding that, during the first year of its Climate Action Plan the fund is falling short of expectations. Despite its own climate commitments, the fund continues to support key blocking industries (such as fossil fuels) more than its peers, revealing a gap between its stated objectives and actions.