Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

  • Forbruk

Hvordan finner jeg klimafotavtrykket til et produkt?

Publisert 09. juni 2023
Spørsmål Innsendt av Nils

Hva er den beste måten å gjøre et anslag på hvor mye utslipp av klimagasser produksjonen av et produkt fører til? Finnes det en utslippskalkulator av noe slag? Hva er utslippet til for eksempel en barnevogn?

Vårt svar

Hei, Nils.

I en perfekt verden ville klimafotavtrykket til et produkt være noe produsentene var pålagt å dele på en oversiktlig måte med oss forbrukere, og merke produktene med det. Dessverre er det veldig få som gjør det, og hvis de gjør det kan klimainformasjonen være utilgjengelig framstilt og utregningene kan være mangelfulle. Blant unntakene er selskaper som for eksempel Apple, som deler klimapåvirkningen hvert enkelt produkt har, elbilprodusenten Polestar og den nettbaserte matvarebutikken Oda, som oppgir klimafotavtrykket til varene i handlekurven.

En god del produsenter har miljødeklarasjon (EPD) for produktene de selger, som kan gi gode tall på klima- og miljøbelastningen til konkrete produkter, spesielt for maling, byggematerialer, kontormøbler med mer. For oss forbrukere så er disse miljødeklarasjonene ganske teknisk presentert, og det kan være krevende å vurdere hva som er utelatt fra beregningene. Noen selskaper oppgir også klimafotavtrykket til produktene sine i årlige miljø- og klimarapporter, noe som kan være en grei kilde til tall på klimagassutslipp fra produksjonen. Stormberg har for eksempel detaljert informasjon om klimafotavtrykket til de ulike materialene de bruker til klær og turutstyr i egne rapporter, som er rimelig tilgjengelig presentert.

For de fleste av oss vil den enkleste måten å få et anslag på klimafotavtrykket til ting og tang være å bruke en utslippsfakter per brukte krone. Grovt sett gir forbruket vårt et utslipp som tilsvarer 42 gram CO2 per krone. Å bruke klimagassutslipp per brukte krone for ulike forbrukskategorier kan gi litt bedre tall.

Andre åpne kilder til utslippstall knyttet til produkter og tjenester er veiledninger til å rapportere på utslipp som noen land har innført for virksomheten til selskaper. England har for eksempel mange nyttige utslippsfaktorer til dette formålet.

For spesielt interesserte kan det være uavhengige analyser på klima- og miljøfotavtrykket til utvalgte produkter gjennom hele livsløpet. For en gjennomsnittlig barnevogn finner vi en studie som oppgir et klimagassutslipp som tilsvarer 321 kg CO2 gjennom livsløpet. Hvor energien som brukes i produksjonen kommer fra, hvilke materialer som brukes og transport er noe av det som vurderes i disse såkalte livsløpsanalysene (LCA) når klima- og miljøbelastningen skal tallfestes. Ulike modeller av barnevogner kan ha svært forskjellige klimafotavtrykk, og ulike analyser kan ha forskjellige forutsetninger og avgrensninger som påvirker resultatene. En analyse av et produkt fra vugge til grav vil gi andre tall enn om en bare gjør en analyse av produksjon fram til fabrikkporten.

Framtiden i våre hender formidler også klimafotavtrykk på alt fra matvarer, ulike former for transport og generelt forbruk av ting og tang her på nettsidene våre.

Tilgjengelige klimakalkulatorer, for eksempel Ducky sin, er gjerne laget for å vise det totale årlige klimafotavtrykket vårt fordelt på for eksempel transport, mat, bolig, energi og forbruk. Ikke utslippene til enkeltprodukter.