Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

21 klimafotavtrykk av forbruket vårt

Publisert 08. februar 2019

Lurer du på hvordan forbruket ditt påvirker klimaet? Vi har funnet klimagassutslippene fra produksjonen av vanlige ting og tang vi bruker i hverdagen. Med litt omtanke er det enkelt å kutte godt i utslippene.

Privat forbruk står for rundt 70 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Ting utgjør grovt sett rundt 13 prosent av utslippene i snitt, mat står for noe under 20 prosent, bolig 19 prosent og transport 17 prosent.

Under har vi funnet fram eksempler på klimakostnaden til vårt private forbruk. I tillegg til klimagassutslipp bidrar forbruket vårt til utslipp av miljøgifter, naturødeleggelse, plastforsøpling og mange andre miljøutfordringer.

Å kutte i klimagassutslippene fra forbruket ditt av ting og tang er ikke så vanskelig. Bruk det du har så lenge som mulig, kjøp brukt, selg det du ikke trenger, lei eller lån ting du ikke bruker ofte, sats på kvalitet og ikke minst reparer og vedlikehold det du har slik at levetiden blir så lang som mulig.

Å vri forbruket vårt i klimavennlig retning vil kreve at vi bruker mer av pengene våre på lokale opplevelser, aktiviteter, digitalt innhold og tjenester i stedet for ting.

Hvis du ønsker å få et tall på ditt samlede klimafotavtrykk så kan du prøve ut en klimakalkulator, her er noen av dem:

Anslag på produksjonsutslippene til 21 ting og tang

Noter:

1. For elektronikk er ikke klimagassutslipp knyttet til forbruket av strøm i bruksfasen tatt med.
2. Bare klimagassutslipp knyttet til produksjonen av elbilen er tatt med, ikke utslipp knyttet til produksjon av strøm i bruksfasen av bilen. Med stor elbil menes bil med vekt rundt 2100 kg og batteri større enn 59,9 kWh (F-segmentet i kilden oppgitt). Liten bil har vekt rundt 1100 kg (A-segmentet i kilden oppgitt).
3. Utslippstall fra produksjon for en svært enkel bysykkel med ramme av aluminium, inkludert vedlikehold. Et utslippsanslag for sykler med dempegaffel, flere gir med mer er rundt 912 kg CO2 for per 1000 USD i produksjonskostnad.
4. Anslag for klimabelastning av nye klær er basert på importtall fra SSB, og snittall på utslipp per kg klær fra produsentene Ganni og Stormberg, som gir en belastning på 21,4 CO2-ekvivalenter per kg klær i snitt.
5. Anslag på klimabelastning av nye mobiltelefoner solgt i Norge i 2017 er basert på salgstall fra Elektronikkbransjen og utregning av produksjonsutslipp gjort av Apple for en av deres mobiler.

Sammenligning med kjørelengde og storfekjøtt: Vi har regnet med at en 4 km kjøretur gir et utslipp på 1 kg CO2 i snitt. Et kg storfekjøtt gir et snittutslipp som tilsvarer 22,7 kg CO2.

Om utregning av produksjonsutslipp av klimagasser: Utregningene av produksjonsutslipp kan være svært sammensatte og må ses på som anslag. Utregningene er svært avhengige av valgte forutsetninger og metode. Flere av utregningene vi har basert oss på er gjort av produsenten selv. I noen tilfeller er det bare produsenten selv som kan ha god nok innsyn i produksjonsmetoder og innsatsfaktorer. Produksjonsutslippene av en og samme ting kan variere en hel del fra modell til modell, eller avhenge av produsent. Mange av tingene vi har oppgitt kan for eksempel lages av en rekke forskjellige materialer, ha ulike produksjonsprosesser og funksjonalitet, noe som vil påvirke resultatet betydelig. En sofa laget av mest treverk og med trekk laget av lin, vil for eksempel ha et betydelig mindre klimafotavtrykk enn en sofa laget av skinn og med metallramme.

Kreditering - ikoner: FontAwesome, The Noun Project

Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter (Alle klimagasser er omregnet til et tilsvarende utslipp i CO2).

Noter

  1. Ifølge en analyse fra FNs organisasjon for industriutvikling (UNIDO) har ferdig lær fra storfe (inkludert husdyrholdet) et klimafotavtrykk på 110 kg CO2-e per kvadratmeter. Studier tillegger selve skoproduksjonen på fabrikk og transport grovt sett et tillegg i utslipp på rundt 20 prosent. Vi anslår at det går med 0.6 kvadratmeter lær for å lage et par skinnstøvler i snitt. Anslag på klimafotavtrykket til et par skinnstøvler blir da 78 kg CO2-e.