Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimafotavtrykket av vårt private forbruk bidrar mest til klimagassutslippene.
Klimafotavtrykket av vårt private forbruk bidrar mest til klimagassutslippene.

21 klimafotavtrykk av forbruket vårt

Lurer du på hvordan forbruket ditt påvirker klimaet? Vi har funnet klimagassutslippene fra produksjonen av vanlige ting og tang vi bruker i hverdagen. Med litt omtanke er det enkelt å kutte godt i utslippene.

Lurer du på hvordan forbruket ditt påvirker klimaet? Vi har funnet klimagassutslippene fra produksjonen av vanlige ting og tang vi bruker i hverdagen. Med litt omtanke er det enkelt å kutte godt i utslippene.

Privat forbruk står for rundt 70 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Ting utgjør grovt sett rundt 13 prosent av utslippene i snitt, mat står for noe under 20 prosent, bolig 19 prosent og transport 17 prosent.

Under har vi funnet fram eksempler på klimakostnaden til vårt private forbruk. I tillegg til klimagassutslipp bidrar forbruket vårt til utslipp av miljøgifter, naturødeleggelse, plastforsøpling og mange andre miljøutfordringer.

Å kutte i klimagassutslippene fra forbruket ditt av ting og tang er ikke så vanskelig. Bruk det du har så lenge som mulig, kjøp brukt, selg det du ikke trenger, lei eller lån ting du ikke bruker ofte, sats på kvalitet og ikke minst reparer og vedlikehold det du har slik at levetiden blir så lang som mulig.

Å vri forbruket vårt i klimavennlig retning vil kreve at vi bruker mer av pengene våre på lokale opplevelser, aktiviteter, digitalt innhold og tjenester i stedet for ting.

Hvis du ønsker å få et tall på ditt samlede klimafotavtrykk så kan du prøve ut en klimakalkulator, her er noen av dem:

Anslag på produksjonsutslippene til 21 ting og tang

ikon
Skinnstøvler

78 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 312 km med fossilbil eller 3,4 kg storfekjøtt.
Kilde:
ikon
Sykkel 3

96 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 384 km med fossilbil eller 4,2 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Øl (halvliter)

0,75 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 3 km med fossilbil eller 33 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Mobil 1

64 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 308 km med fossilbil eller 3,4 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
T-skjorte

4,3 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 17,2 km med fossilbil eller 189 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Dongeribukse

33,4 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 134 km med fossilbil eller 5,9 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Joggesko

14 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 56 km med fossilbil eller 600 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Latte

0,34 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1,4 km med fossilbil eller 14 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Laptop 1

295 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1180 km med fossilbil eller 13 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Cheeseburger

4 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 16 km med fossilbil eller 176 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Vegetarburger

0,4 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1,4 km med fossilbil eller 18 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Gullring (5 gram)

117 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 468 km med fossilbil eller 5 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Et år på Facebook

0,299 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1,2 km med fossilbil eller 13 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Kontorstol

70 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 280 km med fossilbil eller 3 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Sofa

250 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1000 km med fossilbil eller 11 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Skinnjakke

141 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 563 km med fossilbil eller 6,2 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Vinflaske

4,5 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 18 km med fossilbil eller 198 gram storfekjøtt.
Kilde
ikon
Smartklokke 1

32 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 128 km med fossilbil eller 1,4 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Stor elbil 2

15000 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 60000 km med fossilbil eller 661 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Liten elbil 2

7000 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 28000 km med fossilbil eller 308 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Dataskjerm (27") 1

333 kg
CO2

Tilsvarer å kjøre 1331 km med fossilbil eller 15 kg storfekjøtt.
Kilde
ikon
Forbruk av nye klær i Norge i 2018 4

1 700 000
tonn

CO2

Tilsvarer å kjøre 6,6 milliarder km med fossilbil eller 72727 tonn storfekjøtt.
Kilder: Se note 4
ikon
Klimagevinsten fra brukthandel på Finn.no i et år

487 352
tonn

CO2

Tilsvarer å kjøre 2 milliarder km med fossilbil eller 21469 tonn storfekjøtt.
Kilde
ikon
Alle nye mobiler solgt i 2017 i Norge 5

121 600
tonn

CO2

Tilsvarer å kjøre 486 millioner km med fossilbil eller 5357 tonn storfekjøtt.
Kilde: Se note 5

Noter:

1. For elektronikk er ikke klimagassutslipp knyttet til forbruket av strøm i bruksfasen tatt med.
2. Bare klimagassutslipp knyttet til produksjonen av elbilen er tatt med, ikke utslipp knyttet til produksjon av strøm i bruksfasen av bilen. Med stor elbil menes bil med vekt rundt 2100 kg og batteri større enn 59,9 kWh (F-segmentet i kilden oppgitt). Liten bil har vekt rundt 1100 kg (A-segmentet i kilden oppgitt).
3. Utslippstall fra produksjon for en svært enkel bysykkel med ramme av aluminium, inkludert vedlikehold. Et utslippsanslag for sykler med dempegaffel, flere gir med mer er rundt 912 kg CO2 for per 1000 USD i produksjonskostnad.
4. Anslag for klimabelastning av nye klær er basert på importtall fra SSB, og snittall på utslipp per kg klær fra produsentene Ganni og Stormberg, som gir en belastning på 21,4 CO2-ekvivalenter per kg klær i snitt.
5. Anslag på klimabelastning av nye mobiltelefoner solgt i Norge i 2017 er basert på salgstall fra Elektronikkbransjen og utregning av produksjonsutslipp gjort av Apple for en av deres mobiler.

Sammenligning med kjørelengde og storfekjøtt: Vi har regnet med at en 4 km kjøretur gir et utslipp på 1 kg CO2 i snitt. Et kg storfekjøtt gir et snittutslipp som tilsvarer 22,7 kg CO2.

Om utregning av produksjonsutslipp av klimagasser: Utregningene av produksjonsutslipp kan være svært sammensatte og må ses på som anslag. Utregningene er svært avhengige av valgte forutsetninger og metode. Flere av utregningene vi har basert oss på er gjort av produsenten selv. I noen tilfeller er det bare produsenten selv som kan ha god nok innsyn i produksjonsmetoder og innsatsfaktorer. Produksjonsutslippene av en og samme ting kan variere en hel del fra modell til modell, eller avhenge av produsent. Mange av tingene vi har oppgitt kan for eksempel lages av en rekke forskjellige materialer, ha ulike produksjonsprosesser og funksjonalitet, noe som vil påvirke resultatet betydelig. En sofa laget av mest treverk og med trekk laget av lin, vil for eksempel ha et betydelig mindre klimafotavtrykk enn en sofa laget av skinn og med metallramme.

Kreditering - ikoner: FontAwesome, The Noun Project

Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter (Alle klimagasser er omregnet til et tilsvarende utslipp i CO2).

Noter

  1. Ifølge en analyse fra FNs organisasjon for industriutvikling (UNIDO) har ferdig lær fra storfe (inkludert husdyrholdet) et klimafotavtrykk på 110 kg CO2-e per kvadratmeter. Studier tillegger selve skoproduksjonen på fabrikk og transport grovt sett et tillegg i utslipp på rundt 20 prosent. Vi anslår at det går med 0.6 kvadratmeter lær for å lage et par skinnstøvler i snitt. Anslag på klimafotavtrykket til et par skinnstøvler blir da 78 kg CO2-e.

- Boots by Iconika from the Noun Project - Shirt by David from the Noun Project - jeans by creativebin from the Noun Project - Laptop by Lluisa Iborra from the Noun Project - shoes by ghayn from the Noun Project - Burger by Adrien Coquet from the Noun Project - Bottle by Vallone Design from the Noun Project - Beer by tezar tantular from the Noun Project - latte by y. onaldi from the Noun Project - wedding rings by Martin Smith from the Noun Project - swivel chair by Creative Stall from the Noun Project - Sofa by Adrien Coquet from the Noun Project - wearable by Liam Mitchell from the Noun Project - Car by Fasobrun Jamil from the Noun Project - SUV by Linus Knappe from the Noun Project - Bike by maspao from the Noun Project - Burger by Clockwise from the Noun Project - Wine by Mark S Waterhouse from the Noun Project - display by Markus from the Noun Project