Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

  • Klima

  • Klima og natur

Slik kutter du klimagassutslippene mest

Publisert 16. juni 2024

Det private forbruket vårt står for en stor andel av klimagassutslippene. Her er effekten av ulike klimahandlinger.

Hele ni av ti av oss er villige til å redusere forbruket for klimaet og naturen3. Et redusert forbruk er ikke bare bra for planeten, men kan også gi oss flere forventede gode leveår, mer tid til familie, venner og fritidsaktiviteter, og ikke minst gjøre det billigere å leve godt.

Det private forbruket vårt tilsvarer i dag utslipp1 på rundt 7,8 tonn CO2 i året for hver av oss nordmenn i snitt. Innen 2035 må vi ned i et klimafotavtrykk på rundt 1,4 tonn CO2 i året om vi skal ha en 50 prosent sjanse til å begrense den farlige globale oppvarmingen til 1,5 grader celsius, gitt at alle på planeten får slippe ut like mye klimagasser. Skal vi holde oss under to grader må klimafotavtrykket begrenses til minst 2,6 tonn CO2.2

Skal vi klare å kutte nok i utslippene fra det private forbruket vårt, og komme i gang så tidlig som mulig, så vil det kreve at politikerne vedtar effektive og rettferdige virkemidler.

Reduksjon av utslipp for utvalgte klimatiltak for en gjennomsnittsnordmann omregnet til kg CO2 i året (CO2-e/per person/per år):

Kilder:
1. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid. Tiltakene listet opp tar med alle utslipp knyttet til hele livsløpet, som produksjon av drivstoff, kjøretøy, alle direkte utslipp, vedlikehold, bruk og avhending når forventet levetid er over.
2. Towards a fair consumption space for all: Options for reducing lifestyle emissions in Norway, FIVH 2024.
3. Forbruker & bærekraft 2024, Opinion 2024.