Hopp til hovedinnhold
  • Reiser og ferier

  • Klima og natur

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter

Oppdatert 10. november 2023

Reisene våre bidrar til store utslipp av klimagasser. Her er en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på.

Transport utgjør rundt 25 prosent av klimafotavtrykket til oss nordmenn i snitt.

Å endre reisevaner og tilrettelegge ferien kan bidra til at du kutter svært godt i klimafotavtrykket ditt. Klimasmarte valg kan være å forlenge oppholdet når du skal langt med fly, men heller reise sjeldnere, og velge det nærmeste alternativet for ferieopphold når det passer.

Hvis du vil vite klimafotavtrykket til ferien din så prøv gjerne feriekalkulatoren Klimatsmart semester, som også tar hensyn til overnattinger med mer.

Utslippstallene under er europeiske snittall, om ikke annet er nevnt.

Anslag på klimagassutslipp fra ulike måter å reise på i gram CO2 per passasjer per kilometer 1:

Kilde: Klimasmart semester - Chalmers 2022

Noter:

1. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.

Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 06-05-2019