Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Forbruket med minst klimagassutslipp per brukte krone

Publisert 22. mars 2022

Bli en klimasmart forbruker med vår oversikt over klimagassutslipp per brukte krone for ulike typer forbruk. Vet du hva noe koster får du enkelt et grovt anslag på klimagassutslippet.

Klimafotavtrykket til oss nordmenn er i snitt rundt 11 tonn, og vårt private forbruk står for litt over 60 prosent av klimagassutslippene av dette igjen. Resten er din andel av kommunal og statlig virksomhet.

Hvis du ønsker å kutte i klimafotavtrykket ditt gir utslippsfaktorene i tabellen under et grovt anslag på hva effekten vil være og hvor kuttene vil ha størst effekt alt etter hva du bruker pengene dine på. Tallene er fra vår rapport Forbruksbasert klimaregnskap for Norge.

Vær oppmerksom på at tallene bare gjelder for vårt private forbruk, og offentlig andel er ikke tatt med. Derfor vil noen faktorer her være svært lave, fordi en stor andel vil gå under offentlig forbruk. Eksempler er helse og utdanning. Hvis vi tar høyde for dette, så vil klimagassutslippet for hver brukte krone i snitt tilsvare grovt sett 42 gram CO2. Det kan også være store variasjoner innenfor hver kategori som ulik pris ikke vil reflektere så godt, under mat vil for eksempel kjøtt fra storfe gi betydelig høyere utslipp enn torsk. For mer finoppdelte utslippstall sjekk:

Sjekk hvilken mat som er best for miljøet
Klimagassutslippet fra ulike reisemåter
21 klimafotavtrykk av forbruket vårt

Klimagassutslipp i gram CO2 per brukte krone
Forbrukskategori g CO2/kr
Drift og vedlikehold av transportmidler 115
Transporttjenester 94
Feriereiser, pakketurer 72
Elektrisitet og brensel 66
Matvarer 46
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy 39
Restauranttjenester 35
Hotelltjenester 35
Alkoholholdige drikkevarer 31
Alkoholfrie drikkevarer 31
Tobakk 39
Vedlikehold og reparasjon av bolig 21
Andre tjenester knyttet til bolig 18
Aviser, bøker og skrivemateriell 17
Tjenester, kultur og fritid 16
Annet utstyr, fritid og hage 16
Verktøy og utstyr for hus og hage 14
Posttjenester 14
Legemidler, helseartikler, briller 14
Kjøp av egne transportmidler 13
Husholdningsapparater 12
Andre tjenester 12
Personlig pleie 11
Klær 11
Fottøy 11
Boligtekstiler 11
Andre varer, kultur og fritid 10
Andre personlige varer 9
Møbler, tepper og reparasjoner 8
Teleutstyr 7
Rengjøring og ettersyn i bolig 7
Husleie 7
Audiovisuelt utstyr 6
Teletjenester 6
Forsikring 3

Noter:

1. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.