Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter

Reisene våre bidrar til store utslipp av klimagasser. Her er en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på.
Reisene våre bidrar til store utslipp av klimagasser. Her er en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på.

Transport utgjør rundt 17 prosent av klimafotavtrykket vårt i snitt. Flyreisene til oss nordmenn utgjør for eksempel i snitt utslipp som tilsvarer over 1300 kg CO2 1 årlig. En bilferie på 2000 kilometer gir utslipp som kan tilsvare over 400 kg CO2.

Å endre reisevaner og tilrettelegge ferien kan bidra til at du kutter svært godt i klimafotavtrykket ditt. Klimasmarte valg kan være å forlenge oppholdet når du skal langt med fly, men heller reise sjeldnere, og velge det nærmeste alternativet for ferieopphold når det passer.

Hvis du vil vite klimafotavtrykket til ferien din så prøv gjerne feriekalkulatoren Klimatsmart semester, som også tar hensyn til overnattinger med mer.

Anslag på klimagassutslipp fra ulike måter å reise på i gram CO2 per passasjer per kilometer 2:

ReisemiddelUtslipp (gram CO2/pkm)
Fly 3
Langdistanse
Første klasse
581
Fly 3
Innenlands
340
Cruiseskip 5
322
Fly 3
Mellomdistanse
Opp til 3700 km
253
Fly 3
Langdistanse
Fra 3700 km
222
Ferje 6
Stor bilferje
170
Motorsykkel
Over 500 cc
135
Bobil
Tre personer
108
Motorsykkel
125 til 500 cc
103
Tog
Diesel
91
Motorsykkel
Opp til 125 cc
85
Stor bil
Diesel
Tre personer
73
Liten bil
Bensin
Tre personer
63
Stor elbil 4
En person
60
Mellomstor bil
Diesel
Tre personer
55
Mellomstor elbil 4
En person
49
Liten elbil 4
En person
42
Motorsykkel 13
Elektrisk, 18 kWh
29
Buss 9
Diesel
60 % belegg
27
Tog 8
Elektrisk
24
Elsykkel 4,11
3
Sykkel 12
0

Kilder: Chalmers, Ducky, DEFRA, Vestlandsforskning, Linda Ager-Wick Ellingsen et al 2016 Environ. Res. Lett.11 054010

Om beregningene: Utslippstallene er anslag basert på en hel rekke metodiske og teoretiske forutsetninger og hvilke relevante data som er tilgjengelig. Faktisk utslipp avhenger av en hel masse faktorer, som for eksempel fart, vekt på kjøretøy, design på skrog og drivstoffsammensetning. Utslippstallene er i hovedsak direkte og noe indirekte utslipp der klimabelastnigen knyttet til produksjonen av drivstoffet eller elektrisitet er tatt med i beregningen. Noen av kildene brukt har eksempler på mer sammensatte utregninger av indirekte utslipp. Forskjellige kilder kan ha noe ulike forutsetninger og forskjellig valg av metode. Husk at det gjennomgående er snittall som blir presentert. Utslipp knyttet til cruiseskip, i oppgitt studie, varierer for eksempel fra 199 til 1315 gram CO2/pkm. Det er store forskjeller fra skip til skip. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon sjekk studiene og metodeinformasjon oppgitt i dem.

Noter:

1. Nordmenns flyreiser (innenlands og utenlands) utgjør samlet rundt 7,04 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.
2. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.
3. For fly blir direkte utslipp multiplisert med en høydefaktor og et tillegg for indirekte utslipp blir lagt til.
4. Indirekte klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er satt til 290 gram CO2-e/kWh, anslag basert på en europeisk miks. Energiforbruk på for bilklasse tatt fra denne kilden. Vi har sett bort fra at ladingen ikke er 100 % effektiv, utlading av batteri og eventuell strømforbruk ved aktiv kjøling av batteri under lading med mer. Vi har oppdatert tall for elbiler i artikkelen fordi kilden vi gjengav hadde brukt et svært gunstig utslippstall for elektrisitet i sin utregning. Til sammenligning vil norsk vannkraft ha et klimafotavtrykk på 6 gram CO2-e per kWh.
5. Gjennomsnitt for cruiseskip som ankommer Norge.
6. Utslippstall basert på studier av ferjer fra Silja Line og Viking Line som går mellom Sverige og Finland.
7. For fossilt drivstoff er det regnet med at de indirekte utslippene fra brønn til tank utgjør et tillegg på 20 prosent av utslippene.
8. Snittall for europeisk elektrisk tog.
9. Passasjerbelegg på 60 prosent.
10. Buss som går på 100 prosent biodiesel med 60 prosent passasjerbelegg.
11. Det er regnet med et snittforbruk på 1 kWh elektrisitet per 100 kilometer.
12. Tall fra sammenlignbar kilde (Chalmers) brukt. Indirekte utslipp er bare tatt med for fossil- og elmotoriserte kjøretøy. Distanser blir gjerne korte med sykkel og sykling erstatter gjerne annen form for trening som kan være mindre energieffektivt enn sykling. De ekstra kaloriene som kreves til sykling vil i snitt utgjøre anslagsvis 0,8 g CO2-e/km hvis kaloriene kommer fra soyabønner. Hvis kaloriene kommer fra kjøtt, blir det indirekte utslippet høyere. Hvis en tar med produksjon og vedlikehold av en enkel bysykkel, vil det gi et tillegg på rundt 5 gram CO2-e/km. Når det gjelder CO2 fra forbrenningen til oss mennsker er det en teoretisk diskusjon knyttet til at disse utslippene allerede er gjort rede for.
13. Tall for en utvalgt tung elektrisk motorsykkel med batterikapasitet på 18 kWh og energibruk ved en snitthastighet på 113 km/h. Energiforbruk oppgitt av produsent. En teoretisk anslått europeisk elektrisitetsmiks på 290 gram CO2/kWh er brukt i utregningen. Vi har sett bort fra at ladingen ikke er 100 % effektiv, utlading av batteri og eventuell strømforbruk ved aktiv kjøling av batteri under lading med mer.

Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 06-05-2019

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Vi finnes bare på grunn av den økonomiske støtten fra de over 35 000 medlemmene våre. Desto flere som støtter arbeidet vårt, jo større påvirkningskraft har vi også i møte med myndigheter, politikere og næringsliv. Bli medlem i dag!