Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

  • Klima

Store og rettferdige klimakutt mulig med tiltak på forbruk

Publisert 25. april 2024

Et oppgjør med det naturødeleggende og utslippsintensive overforbruket er nødvendig for å nå klimamålene. Vi har analysert klimaeffekten av å omstille nordmenns forbruk.

Endringer i atferd og levemåter kan redusere klimagassutslippene mellom 40 og 70 prosent, ifølge FN. I rapporten «Towards a fair consumption space for all: Options for reducing lifestyle emissions in Norway» har vi tallfestet klimaeffekten av 48 ulike adferdsendringer i forbruket.

Analysen viser at vi kan oppnå store og rimelige klimakutt hvis politikerne er villige til å innføre tiltak og ta i bruk virkemidler rettet mot det norske overforbruket.

Vi må både ha teknologiutvikling og forbruksreduksjon for å oppnå raske nok kutt i klimagassutslippene.

Ni av ti nordmenn sier de kan redusere forbruket sitt uten å gå ned i livskvalitet, ifølge Opinion. Nesten seks av ti at sier at de kan mer enn halvere forbruket sitt, og etterspør strengere politisk regulering.

Våre politikere må sørge for at vi mer enn halverer antallet internasjonale flyreiser, spiser betydelig mer plantebasert og langt mindre kjøtt, shopper langt mindre og tenker annerledes rundt hvordan vi bygger, bor i og bruker både hjemmene og hyttene våre.

Vi trenger en helhetlig ny politikk som ikke gjør bærekraft til et individuelt valg, men der infrastruktur, skatter og avgifter, og politikk som styrer, veileder og tilrettelegger for et mer bærekraftig og rettferdig samfunn i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Last ned rapporten

Last ned bakgrunnsdata for rapporten

Options for reducing lifestyle emissions in Norway

This study analyses how the lifestyles of average Norwegians impact the global climate. It assesses the country’s lifestyle carbon footprint, and how these impacts could be reduced in line with international commitments to limit global warming to well under 2 degrees Celsius (°C), aiming for 1.5°C. In contrast to the official statistics on greenhouse gas emissions, which include emissions only from domestic sources, the footprint perspective includes emissions related to imported goods.