Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Viktig seier i kampen mot fast fashion

Publisert 10. oktober 2023
Næringsminister Jan Christian Vestre får overlevert 15 000 underskrifter til støtte for våre krav om at klesselskapene må ta ansvar for søppelet de skaper og produsere færre klær.
Vi har fått gjennomslag for at det bør bli dyrere å selge billige plastklær her i landet og for at kleskjedene må ta mer ansvar for klærne de selger. Dette er anbefalingene fra arbeidsgruppen som ble nedsatt av regjeringen.

Det siste året har Framtiden i hender sittet i en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå en produsentansvarsordning for tekstiler i Norge. Dette er en ordning som skal tvinge tekstilbransjen å ta ansvar for hele livsløpet til klærne de selger, blant annet ved at de må betale et vederlag for innsamling og avfallsbehandling. Anbefalingene fra arbeidsgruppen støtter mange av våre viktige krav som er nødvendige for å stoppe klesbransjens overproduksjon.

Skal tvinge klesbransjen til å selge færre klær

Flertallet i arbeidsgruppen er enige i at volumet av nye klær er det største miljøproblemet i tekstilbransjen, og at formålet med et produsentansvar er å bidra til avfallsreduksjon. Et godt utformet produsentansvar i tråd med dette formålet vil bidra til at færre nye klær settes på det norske markedet.

Framtiden i våre hender mener at en norsk utvidet produsentansvarsordning for tekstiler må sørge for at færre og bedre klær settes på markedet. Det må altså bli slutt på enorme volumer av billige plastklær. En slik ordning må også legge til rette for økt ombruk, reparasjon og til slutt materialgjenvinning.

Kan bli dyrere å selge plastklær

Fast fashion og overforbruket av klær drives frem av syntetiske tekstiler som er lette og billige. Derfor foreslår arbeidsgruppen at kleskjedene må betale mer i vederlag for å selge tekstiler som i hovedsak består av syntetiske materialer. Det betyr i praksis at det blir dyrere for produsentene å selge plastklær.

Arbeidsgruppen er også enig med oss om at klesprodusentene etter hvert bør betale avfallsvederlaget basert på antall klær, ikke bare på vekt. Varer av høy kvalitet vil ofte være tyngre enn de syntetiske plaggene, noe som gjøre dette til en viktig seier.

Strengere krav til eksport av brukte klær

De siste årene har vi sette skremmende bilder av enorme mengder klesavfall på avveie i land i Sør. Eksport av brukte klær fra Europa til det globale Sør bidrar til massive miljøproblemer, og Framtiden i våre hender har etterlyst tydelige svar og bedre kontroll på hva som skjer med våre brukte klær.

Arbeidsgruppen foreslår at norske myndigheter skal jobbe for strengere miljøkrav i EU. Det er enighet om at regelverket for eksport av donerte tekstiler må gjennomgås, blant annet bør det vurderes å forby eksport av brukte syntetiske tekstiler ut av EU.

Arbeidsgruppa foreslår også å se nærmere på hvordan produsentansvar kan bidra til å finansiere tiltak for å rydde opp i tekstilavfall i eksportmarkeder utenfor EU, i dialog med mottakerland av eksporterte brukte tekstiler.

Framtiden i våre hender mener at en bør gå enda lenger, og foreslår et norsk fond som sørger for at midler går til opprydding av tekstilavfall i land vi eksporterer mye brukte klær til.

Vil ha slutt på hemmelighold i klesbransjen

Vi har også jobbet for å få på plass strengere krav til åpenhet, rapportering og tilsyn i klesbransjen. Forslaget som nå legges frem tvinger kleskjeden til å åpent måtte oppgi tall over hvor mye klær de setter på markedet, registrere mengden overskuddsvarer de sitter igjen med, og hvor mye avfallstekstiler og tekstiler som eksporteres ut av landet.

Nå skal vi jobbe for at regjeringen lytter til disse forslagene og lanserer en ambisiøs produsentansvarsordning som virkelig monner.

Tusen takk til alle dere som har støttet oss i dette arbeidet, både som medlem, støttespiller og til alle som har signert våre underskriftkampanjer. Dette er en viktig seier og steg på veien til å stoppe kleskjedenes overproduksjon. Vi gir oss ikke i kampen for å stoppe fast fashion!

Les anbefalingene fra arbeidsgruppen for et norsk produsentansvar for tekstiler her