Hopp til hovedinnhold

Samarbeid hvor Framtiden i våre hender deltar

I arbeidet vårt for en grønnere framtid samarbeider vi aktivt med en rekke store og mindre organisasjoner og nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

European Environmetal Bureau

Paraplyorganiasjon for 160 miljøorganisasjoner i Europa. EEB bidrar blant annet til å påvirke EUs miljøpolitikk.Les mer

Fair Finance International

Internasjonalt nettverk med mål om å styrke bankers ansvar og forpliktelser innen bærekraft. Les mer

Clean Clothes Campaign

Formålet med denne internasjonale kampanjen er å bedre arbeidsvilkårene for tekstilarbeidere i fattige land. Les mer

Regnskogfondet

Jobber for å redde regnskogen. Framtiden i våre hender er sammen med fire andre miljøorganisasjoner eiere av Regnskogsfondet. Les mer

PLATON

Flerårig klimapolitisk forskningsplattform koordinert av Cicero. Framtiden i våre hender er brukerpartner. Les mer

INCLUDE

Flerårig forskningssenter for inkluderende energiomstilling ved Senter for Utvikling og Miljø på UiO. Framtiden i våre hender er brukerpartner. Les mer

Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv

Et nettverk av organisasjoner som ber om en menneskerettighetslov for næringslivet. Les mer

Kutt matsvinn-nettverket

Et nettverk for norske bedrifter og interesseorganisasjoner som jobber for å redusere matsvinn, initiert av Matvett. Les mer

Jernbanealliansen

En allianse av ni organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge. Les mer

Klimavalgalliansen

En partipolitisk uavhengig allianse med 70 organisasjoner og fagforeninger som mobiliserer for å få klima høyere opp på den politiske dagsorden. Les mer

European Responsible Investment Network

Framtiden i våre hender er med i European Responsible Investment Network (ERIN). Nettverket er en viktig møteplass for informasjonsutveksling, strategiutvikling og samarbeid i påvirkning av finanssektoren, spesielt på klimaspørsmål. Les mer

Andre organisasjoner, initiativ og samarbeid

Utviklingsfondet, Bilkollektivet og Miljøpartiet de Grønne ble startet av medlemmer i Framtiden i våre hender på 1980- og 1990-tallet. ProSus (tidligere Alternativ Framtid, nå en del av Senter for utvikling og Miljø ved UiO) ble startet etter initiativ fra Framtiden i våre hender. Stiftelsen Idébanken ble startet opp av tidligere Alternativ Framtid og FIVH-ansatte. Organisasjoner og nettverk som Slett U-landsgjelda, Publish What You Pay, Fairtrade, Grønn Hverdag, Debio og Global ble i sin tid etablert med deltakelse fra Framtiden i våre hender. Bildeleringen i Bergen, en rekke bytteringer og en økologisk innkjøpsring i Bergen er alle initiativer hvor lokallag har medvirket. Norwatch ble startet av Framtiden i våre hender, og er i dag integrert i organisasjonen.