Hopp til hovedinnhold

Vår historie

Fremtiden i våre hender, Folkeaksjon for en ny livsstil og rettferdig fordeling av verdens ressurser, ble startet i 1974 på et folkemøte med over to tusen frammøtte. Initiativtaker var Erik Dammann.

Foto: Espen Wæhle

Dammanns bok Fremtiden i våre hender (1972) ble raskt en bestselger. Den store leserinteressen lå bak opprettelsen av folkeaksjonen. Dammann beskrev forskjellene mellom fattige mennesker i u-land og overfloden i land som Norge. Han reagerte på at det hver dag døde mer enn 30 000 barn av unødvendig fattigdom, unødvendig fordi det fantes nok mat og ressurser til alle. En viktig tanke var å overføre ressurser fra nord til sør. Dammann fremhevet at et samfunn med lavere produksjon og forbruk ville bli et mer menneskelig samfunn.

Framtiden i våre hender traff en stemning i opinionen, en tverrpolitisk stemning, fra Unge Høyre til SVs ungdom. Einar Gerhardsen, Norges statsminister gjennom i alt 16 år, meldte seg på 70-tallet inn i Framtiden i våre hender.

Forandringsarbeid

Framtiden i våre hender drev informasjon og politisk påvirkning. Et virkemiddel var å vise politikerne at de hadde oppslutning i befolkningen for nødvendige samfunnsendringer. Flere tusen mennesker støttet etter kort tid aksjonens informasjonssentret i Oslo med en kontingent. Lokale grupper oppsto over det meste av Norge, og også i andre land etter at boka Fremtiden i våre hender ble utgitt på engelsk.

Bokutgivelser ble en viktig del av informasjonsvirksomheten. I 1976 kom Ny livsstil – og hva så?. I 1979 Revolusjon i velstandssamfunnet og i 1989 Pengene eller livet.

Fra starten av ga Framtiden i våre hender ut avisen Ny livsstil. Den ble spredt til medlemmer, abonnenter og gjennom salg i Narvesen. I 1979 ble den omgjort til magasinet Folkevett som nå er blitt til Framtiden i våre hender magasin. Opplaget er på 20 200 (2016).

I 1978 startet Framtiden i våre hender Utviklingsfondet. Formålet var å gi hjelp til selvhjelp i fattige land – og å drive informasjon om hva som kunne skape utvikling.

Framtiden i våre hender tok på 80-tallet initiativet, og fikk støtte fra en rekke organisasjoner, til forskningsprogrammet Alternativ Framtid. Formålet var å utrede et samfunn der sosiale og miljømessige hensyn var overordnet målet om økonomisk vekst. Programmet ble ført videre som en del av norsk offentlig miljøforskning i ProSus, nå innlemmet i Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

I 1995 ble Norwatch startet. En nyhetstjeneste som med journalistiske metoder så på, og avslørte, hvordan norske økonomiske interesser oppførte seg i fattige land. Arbeidet videreføres i dag av Framtiden i våre henders avdeling for «Etikk og næringsliv».

Framtiden i våre hender var i 1995 fødselshjelper for Bilkollektivet i Oslo. En bildelingsordning som senere har bredt om seg i Norge.

I 2006 var Framtiden i våre hender med på å starte Besteforeldrenes klimaaksjon. Aksjonens krav er en klimapolitikk som gir våre barn en trygg framtid.

Samme år etablerte Framtiden i våre hender en norsk utgave av Myclimate (stiftet i Sveits), for å informere om klimagassutslippene fra flytrafikk, og for å tilby reisende en klima-billett som veier opp for flyreisens utslipp ved at inntekten går til prosjekter som reduserer utslipp i fattige land. Nettstedet drives nå av zeromission.

Framtiden i våre hender startet, med støtte fra Handel og Kontor og Changemaker, kampanjen Rene klær, den norske avdelingen av den internasjonale Clean Clothes Campaign. Formålet er å forbedre arbeidsforholdene til de som produserer våre klær og sko.

Framtiden i våre hender i dag

Formålet er stadig det samme: «Framtiden i våre hender arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.»

Vi har over 45 000 medlemmer, og er med det den størst miljøorganisasjonen i Norge. Vi har lokal- og studentlag over hele landet. Framtiden i våre hender blir av mange oppfattet som den eneste norske organisasjonen som konsekvent retter et kritisk søkelys på det høye, miljøskadelige norske forbruket.

Andres syn på Framtiden i våre hender

I 1982 ble Erik Dammann og Framtiden i våre hender tildelt den Den alternative nobelprisen «for challenging Western values and lifestyles in order to promote a more responsible attitude to the environment and the third world». Framtiden i våre hender ble av priskomiteen beskrevet som «den mest inspirerende bevegelse i den industrialiserte verden».

1994: Yngve Haagensen (daværende LO-sjef): «Jeg tror dere har innvirkning på de vedtak som fattes, langt utover det dere er klar over. Vekstfilosofien hadde hatt atskillig bedre grobunn i Norge hvis ikke flere og flere hadde stilt spørsmålstegn ved den.»

1996: Kåre Willoch (H): «Jeg er blitt påvirket av miljøbevegelsen…Det er veldig viktig med sterke miljøorganisasjoner…Framtiden i våre hender er ett blant flere eksempler på vellykket opinionspåvirkning».

2006: Siv Jensen (FrP): «Dere har mange fryktelige og ufyselige standpunkter. Men dere er fantastisk flinke til å være synlige, til å delta i den offentlige debatt, og fremføre de tingene dere brenner for. Det har jeg dyp respekt for.»


Framtiden i våre henders oppstartsmøte i Nadderudhallen i 1974. Kopirett: NRK. Gjengitt med tillatelse.

50 år med engasjement for miljø og rettferdighet

25. april 1974

Framtiden i våre hender stiftes

Selve oppstartsmøtet 25. april ledes av Erik Dammann i Nadderudhallen med nærmere 3000 personer i salen. Bakgrunnen for engasjementet var boka Fremtiden i våre hender fra 1972. Etter møtet ble det opprettet et eget informasjonssenter i Oslo.

01. januar 1975

Kampanje oppfordrer til kjøttkutt

Spis sunt, hjelp et barn - En informasjonskampanjesom oppfordrer folk til å bytte to av ukens kjøttmiddager med sunn og billigere vegetarmat. Spar penger og støtt et barn i «u-land».

01. januar 1976

Einar Gerhardsen blir medlem

Statsminister og landsfader Einar Gerhardsen melder seg inn i Framtiden i våre hender. "– Vi skal jo ha det godt, men det vil ikke bare si å ha penger og ting, uttalte han i et intervju den gangen."

18. april 1978

Oppretter Utviklingsfondet

Utviklingsfondet stiftes av medlemmer i Framtiden i våre hender. Ønsket var å opprette et “u-landsfond” som skulle sørge for at det FIVH-medlemmer sparte på nedsatt forbruk, ble brukt til utviklingsprosjekt i Sør.

13. august 1979

Fordeling og rettferdighet inn i skolen

Skolelauget ble dannet med formål om å fremme undervisning om globale forhold og fordeling. 400 lærere meldte seg spontant. En undervisnings-avis ble spredd til skoler i mange tusen eksemplarer.

25. februar 1982

Right livelihood award

Erik Dammann og Framtiden i våre hender mottar prisen Right Livelihood Award for «å utfordre vestlige verdier og livstiler, og for å promotere en mer ansvarlig holdning til miljøet og den tredje verden.»

01. januar 1984

Forskning på bærekraftig utvikling

Ildsjeler fra Framtiden i våre hender får med seg 17 organisasjoner til oppstarten av Alternativ Framtid, et norsk forskningsprosjekt knyttet til bærekraftig utvikling. Programmet eksisterte til 1996, senere videreført som ProSus som ble et universitetsprogram underlagt Senter for utvikling og miljø ved UiO.

12. mars 1986

Symbolsk rettsak mot Brundtland, Five og Bondevik

Linn Ullmann representerer Framtiden i våre hender under rettferdighetssaken der partilederne Kaci Kullmann Five, Høyre, Kjell Magne Bondevik, Kr.F., og Gro Harlem Brundtland, Ap, for ikke å ta nøden i den fattige verden på alvor, og for å føre en politikk som truer naturgrunnlaget.

01. januar 1992

Miljøseier i høyesterett

I 1991 fikk Framtiden i våre hender og Naturskyddsforeningen i Strømstad medhold i Eidsivating lagmannsrett for at miljøvernorganisasjoner har rett til å fremme erstatning i tilfeller der det har forekommet ulovlige utslipp til friområder. Problemstillingen ble senere løftet til høyesterett, og i 1992 vant FIVH frem i rettsapparatet med en prinsipiell dom som omhandlet miljøvernorganisasjoners rett til å saksøke bedrifter for brudd på forurensningsloven.

01. januar 1997

Kampanje mot tropisk tømmer

Tømmer- og hagemøbelkampanjen startes av Framtiden i våre hender og Regnskogsfondet i samarbeid med flere organisasjoner. Kampanjen viser hvordan tømmer som kan kjøpes på det norske markedet bidrar til ødeleggelse av regnskog. Arbeidet banet vei for et nasjonalt forbud mot tømmer fra Burma i 2009 og flere andre gjennomslag.

01. januar 1998

Kjøpefri dag etableres

Hensikten var å oppfordre folk til å avstå fra å handle og synliggjøre en mindre materialistisk livsstil.

01. januar 2003

“Gi oss jula tilbake” lanseres

Dette var en kampanje og markering mot den økende kommersialiseringen og kjøpepresset som starter stadig tidligere.

01. januar 2004

Oljefondet får etiske retningslinjer

Framtiden i våre hender var en svært sentral aktør for å få etiske retningslinjer på plass i Oljefondet. Dette skjedde over mange år gjennom avsløringer av hvordan oljepengene investeres, rapporter og politisk påvirkningsarbeid. Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa i 2001 «Det vil virke meningsløst å innføre etiske særregler for oljefondet», men det som virket umulig ble og er mulig!

01. januar 2007

Tekstilarbeidernes situasjon løftes

Framtiden i våre hender tar initiativ til og oppretter Clean Clothes Campaign-Norge, i samarbeid med Changemaker og Handel og Kontor. Det er startskuddet for en årelang satsing og kampanje for å bedre tekstilarbeidernes rettigheter.

01. september 2009

Klimaseilas med over 1000 klimaaktivister

Sammen med Kirkens Nødhjelp organiserer vi et klimaseilas til Klimatoppmøtet i København. 1200 miljøaktivister og samtlige av landets biskoper er med når danskebåten kaster anker i Oslo og blir forvandlet til et gigantisk, flytende miljøarrangement.

01. januar 2011

Gjennomslag for klage mot gruveselskap

Fullt gjennomslag i klagen mot norske gruveselskap på Filippinene. Framtiden i våre hender har fulgt selskapet siden 1999 og klaget det inn til OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Der ble det slått fast at Intex hadde brutt menneskerettighetene på Filippinene. Miljøkonsekvensene av nikkelutvinningen risikerte å ødelegge matproduksjonen og var ikke blitt utredet.

01. januar 2011

Kjøttfri mandag inn på dietten

Framtiden i våre hender starter sammen med Grønn Hverdag kampanjen «Kjøttfri mandag». Kjøttfri mandag ble innført i forsvaret, og en rekke folkehøyskoler, universiteter, skoler og barnehager innførte kjøttfrie dager. Matkjedene startet også med flere ferdigretter uten kjøtt etter kampanjevirksomhet.

01. januar 2013

Klesgiganter presses til åpenhet

Gjennom kampanjen «Vreng Kleskjedene» publiserer flere kleskjeder hvilke fabrikker de produserer klær ved, gjennom å legge sine leverandørlister ut på egne nettsider. Blant selskapene var H&M, Lindex, og Varner-gruppen.

01. januar 2014

Tekstilindustriens skyggesider når ut til millioner

Sammen med Hacienda og Aftenposten lager vi en nett-serie der tre norske ungdommer reiser til Kambodsja for å møte dem som syr klærne våre. Mer enn 20 millioner ser nettserien og den blir solgt til TV-kanaler og vist på festivaler og arrangementer over hele verden. I 2015 får serien Gullruten.

01. januar 2015

Mindre ødeleggelse av myr til hagejord

Framtiden i våre hender kartlegger bruk av miljøskadelig torv i hagejord. En påfølgende kampanje resulterer blant annet i at Plantasjen begynner å selge torvfrie alternativ og at norske myndigheter senere innfører tiltak for å bremse nedbygging av myr.

01. januar 2015

Pårørende etter Rana Plaza får kompensasjon

5000 tekstilarbeidere og pårørende etter Rana Plaza-ulykken får erstatning etter vedvarende press fra Framtiden i våre hender og en rekke organisasjoner og fagforeningene i hele verden.

01. januar 2015

Palmeoljekampanje gir resultater

Vi starter Palmeoljekampanjen sammen med Grønn Hverdag og Regnskogfondet. Etter at Grønn Hverdag legges ned, blir flere ansatte og arbeid derfra innlemmet i Framtiden i hender hender. Det fører til blant annet en kampanje som resulterer i at Nidar faser ut palmeolje av sjokolader som Smash.

15. mai 2015

Oljefondet selger seg ut av kullselskaper

Etter flere år med avsløringer og kampanjer fra Framtiden i våre hender og andre organisasjoner beslutter Stortinget at Oljefondet skal selge seg ut av de verste kullselskapene.

18. april 2016

Norske banker ut av kontroversielt oljerør i USA

DNB og KLP med flere  selger seg ut av oljerørledningen Dakota Access etter press fra blant annet Framtiden i våre hender og Greenpeace.

23. april 2018

Atom-exit fra Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen annonserer på direkten på Dagsnytt 18 at de kvitter seg med sine aksjer i atomvåpen. Dette skjer etter avsløringer og press fra Framtiden i våre hender.