Hopp til hovedinnhold

Mer norsk plantemat

Framtiden i våre hender jobber for at vi skal spise og produsere mer bærekraftig mat – både mer grønnsaker, frukt, korn og villfisk, og mindre, men bedre kjøtt – samtidig som vi mener bønder og fiskere skal sitte igjen med mer av verdiskapingen i matsystemet.

Slik kan vi løse problemet

Mer grønt, mindre kjøtt

Framtiden i våre hender jobber for å øke produksjonen av plantebasert og økologisk mat i Norge, få husdyra mer ut på beite og redusere kjøttforbruket. Vi kjemper for bedre politikk for matproduksjon, -distribusjon og -forbruk i retning grønn matomstilling. Anbefalingene våre kan leses her.

✱ Mindre beslaglegging av andre lands matjord

Husdyr og oppdrettsfisk krever store mengder fôr, og mye av dette er importerte råvarer som krever store naturressurser i andre land, som den brasilianske soyaen og peruviansk eller vest-afrikansk fisk. Vi jobber for bruk av mer bærekraftige fôrråvarer og for at vi spiser mer villfisk og plantemat slik at vi trenger mindre fôr.

✱ Mer økologisk og naturvennlig produksjon

Husdyrhold er en av de største årsakene til naturtap globalt. I tillegg har bruk av plantevernmidler i planteproduksjon en negativ effekt på artsmangfoldet. Vi jobber for mer økologisk planteproduksjon og økt bruk av naturvennlige jordbruksmetoder som styrker artsmangfoldet, bidrar til robuste økosystemer og økt karbonlagring i jorda.

Rapporter

Politikk for grønn matomstilling

Matproduksjon er verdens viktigste næring, men den fører også til store klimagassutslipp. I dettet notatet ser vi på hvilke politiske grep som vil gi oss en grønn matomstilling, samtidig som vi tar vare på landbruket.

Underutnytta matressursar

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.


Rapporten er skrevet av Green House i samarbeid med Framtiden i våre hender, Plateful og Nortura

Soya i norsk fôr (2021)

Framtiden i våre hender har i lang tid rettet søkelyset mot de problematiske sidene av den brasilianske soyaindustrien og forbruket av brasiliansk soya i norsk fiske- og husdyrfôr. Dette notatet er en statusoppdatering om soyaforbruket til norsk fôr.

Kjøtt og soya — bidrar norske penger til avskoging i Brasil?

I denne rapporten har Framtiden i våre hender undersøkt aksjeinvesteringer og obligasjoner til selskapene fra norske finansaktører koblet til avskoging i Brasil.

Så mye areal krever middagen din

Hvor mye fulldyrket jordbruksareal trengs for å dyrke maten i 5 forskjellige middagsretter? 

Fagfolk som jobber med grønn matomstilling hos oss

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Tlf: 93 67 76 76

E-post: [email protected]

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Tlf: 481 54 911

E-post: [email protected]