Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Full revers for bærekraftig matproduksjon

Publisert 23. oktober 2023
Vår leder Anja Bakken Riise vil ha mer norsk produksjon av plantemat som matkorn, grønnsaker, frukt og bær.

Kjøttlandbruket har overprodusert og sitter på 10 000 tonn for mye norsk kjøtt. Nå skal prisen dumpes og forbruket opp.

«No kan folk ete så mykje ribbe dei orkar før jul», som Nortura sier til NRK.

Samtidig kommer nyheten at frukt- og grønnsaksforbruket vårt er i fritt fall og bare 18 prosent av befolkningen spiser “5 om dagen”. Dyrtiden vi er inne i, gjør at folk sparer og velger bort den sunne og mer klimavennlige plantematen til fordel for kunstig billig kjøtt.

Så noen tall. 90 prosent av jordbrukstilskuddene går til husdyrhold. Samtidig koster vårt overdrevne kjøttforbruk oss 28-62 milliarder årlig fordi det gir oss dårligere helse.

Overproduksjonen av kjøtt kommer etter enormt produksjonspress der færre dyr er ute på beite og står mer på bås og spiser kraftfôr. Resultater er overproduksjon, prisfall for bøndene og nedleggelser av mindre gårder. Nå får vi nok en gang ribbe som koster mindre enn hundemat, og som er et rent tapsprosjekt for norske bønder.

Tenk om disse pengene i stedet kunne bidratt til å styrke den produksjonen vi trenger mer av: Matkorn, grønnsaker, frukt og bær!

I tillegg kunne vi gitt rom for at de husdyra vi har kan gå mer på beite og stå mindre i bås og gomle kraftfôr og importert soya.

Slik kunne vi økt selvforsyningen, styrket folkehelsa, nådd klimamålene - og ikke minst stoppet overproduksjonen av kjøtt som fører til prisfall for bonden og dårligere folkehelse.

Vil du snu utviklingen matminister Geir Pollestad?