Hopp til hovedinnhold

Matsvinn

Maten vår bidrar til høye klimagassutslipp, naturødeleggelser, bruk av miljøgiftige kjemikalier med mye mer. Derfor jobber Framtiden i våre hender for å få redusert svinn av spiselig mat både i husholdningene og i matbransjen.

Slik kan vi løse problemet

En god matkastelov

En matkastelov med forpliktende tiltak må til for å få ned matsvinnet i matbransjen. Vi arbeider for å få gjennomslag for de mest virkningsfulle tiltakene, og for at målet om å halvere matsvinnet innen 2030 blir lovfestet.

Bidra til bedre vaner

Husholdninger står for en stor andel av det totale matsvinnet. Vi holder kurs i hvordan en tar vare på maten for skoleungdommer og institusjoner, og utfordrer matbransjen til å tilpasse pakningsstørrelser, å selge mer frukt og grønt i løsvekt og droppe 3-for-2-tilbud som bidrar til at vi forbrukere kjøper for mye mat.

Støtte til bøndene

Å unngå kasting av avlinger på grunn av at grønnsaker ser rare ut eller at matbransjen ikke vil kjøpe inn av ulike grunner er helt nødvendig for å nå matsvinnmålene. Vi bidrar med press på BAMA og Coop for at de utnytter ressursene fra bonden best mulig og strekker seg langt for å hindre at avlinger må destrueres.

Milepæler i vårt arbeid med matsvinn

03. januar 2024

Forslag til matkastelov er her!

Regjeringen får utlevert forslag til en matkastelov fra matsvinn-utvalget som Framtiden i våre hender med flere har sittet i. Vi har arbeidet siden 2016 for å få innført en forpliktende matkastelov som skal redusere matsvinnet i matbransjen. Les mer her.

07. februar 2023

Matkastelov-utvalg starter arbeidet sitt

Regjeringen nedsetter et utvalg som skal utarbeide forslag til en matkastelov. Framtiden i våre hender er representert i utvalget.

01. desember 2022

Stortinget ønsker matkastelov i 2024

Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg for å utrede matkastelov med mål om at loven skal tre i kraft i 2024.

03. oktober 2022

100 millioner brød har blitt kastet siden Regjeringa lovet en ny matkastelov

100 millioner brød har blitt kastet siden Støre og Vedum skrev under på Hurdalsplattformen, hvor de lovet at vi skulle få en matkastelov.

20. februar 2018

Stortinget ber om forslag til matkastelov

Stortingsflertall (Ap, Sp, SV, KrF og MDG) ber regjeringen fremme forslag til en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen. 

24. mai 2017

Bred politisk støtte for en matkastelov

Sju av de ni største partiene sier de ønsker å jobbe videre med en matkastelov.

02. desember 2016

Ber om utredning

Næringskomiteen på Stortinget ber Regjeringen utrede behovet for en Matkastelov, på initiativ fra Kristelig Folkeparti (Krf).

01. september 2016

Kampanje til støtte for en matkastelov

Framtiden i våre hender lanserer underskriftsaksjon til støtte for en virkningsfull matkastelov og fikk 20 000 underskrifter i løpet av de første ukene.

17. september 2015

Matvettreglene

Vi lanserer Matvettreglene og krav om endring i holdbarhetsmerking.

Rapporter

Utredning av forslag til matkastelov

En utredning av forslag til matkastelov fra Advokatfirmaet Schjødt AS på oppdrag fra Framtiden i våre hender

Underutnytta matressursar

Denne rapporten adresserer at det er eit aukande samfunnsbehov for å ikkje sløse med etande matressursar, av omsyn til klima, natur og ressursknappheit, av omsyn til sjølvforsyning og matsikkerheit, og av omsyn til økonomien - ikkje minst for bonden.


Rapporten er skrevet av Green House i samarbeid med Framtiden i våre hender, Plateful og Nortura

Fagfolk som jobber med matsvinn hos oss

Ingrid Kleiva Møller

Fagansvarlig bærekraftig mat

Tlf: 93 67 76 76

E-post: [email protected]

Emil Beddari

Fagrådgiver

Tlf: 995 57 993

E-post: [email protected]

Liv Thoring

Seniorrådgiver/utreder

Tlf: 481 54 911

E-post: [email protected]