Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Forbruket med minst klimagassutslipp per brukte krone

Bli en klimasmart forbruker med vår oversikt over klimagassutslipp per brukte krone for ulike typer forbruk. Vet du hva noe koster får du enkelt et grovt anslag på klimagassutslippet.
Bli en klimasmart forbruker med vår oversikt over klimagassutslipp per brukte krone for ulike typer forbruk. Vet du hva noe koster får du enkelt et grovt anslag på klimagassutslippet.

Klimafotavtrykket til oss nordmenn er i snitt rundt 11 tonn, og vårt private forbruk står for litt over 60 prosent av klimagassutslippene av dette igjen. Resten er din andel av kommunal og statlig virksomhet.

Hvis du ønsker å kutte i klimafotavtrykket ditt gir utslippsfaktorene i tabellen under et grovt anslag på hva effekten vil være og hvor kuttene vil ha størst effekt alt etter hva du bruker pengene dine på. Tallene er fra vår rapport Forbruksbasert klimaregnskap for Norge.

Vær oppmerksom på at det kan være store variasjoner innenfor hver kategori som ulik pris ikke vil reflektere, under mat vil for eksempel kjøtt fra storfe gi betydelig høyere utslipp enn torsk. For mer finoppdelte utslippstall sjekk:

Sjekk hvilken mat som er best for miljøet
Klimagassutslippet fra ulike reisemåter
21 klimafotavtrykk av forbruket vårt

Klimagassutslipp i gram CO2 per brukte krone: 1

Forbrukskategori g CO2/kr
Matvarer46
Alkoholfrie drikkevarer31
Alkoholholdige drikkevarer31
Tobakk30
Klær11
Fottøy11
Husleie7
Vedlikehold og reparasjon av bolig21
Andre tjenester knyttet til bolig18
Elektrisitet og brensel66
Møbler, tepper og reparasjoner8
Boligtekstiler11
Husholdningsapparater, inkl. reparasjon12
Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy39
Verktøy og utstyr for hus og hage14
Rengjøring og ettersyn i bolig7
Legemidler, helseartikler, briller14
Helsetjenester utenom institusjon5
Sykehustjenester5
Kjøp av egne transportmidler13
Drift og vedlikehold av transportmidler115
Transporttjenester94
Posttjenester14
Teleutstyr7
Teletjenester6
Audiovisuelt utstyr7
Andre varer, kultur og fritid10
Annet utstyr, fritid og hage16
Tjenester, kultur og fritid16
Aviser, bøker og skrivemateriell17
Feriereiser, pakketurer72
Restauranttjenester35
Hotelltjenester35
Personlig pleie11
Andre personlige varer9
Forsikring3
Andre tjenester12

Noter:
1. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.