Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vi kjøper altfor mye klær. Produksjon og forbruk av klær, tekstiler og sko gir arbeid og inntekt til millioner av mennesker verden over. Men det finnes også en skyggeside: Arbeidere utnyttes hensynsløst, og overproduksjonen ødelegger natur og klima.

Tema

Klær

Vi kjøper altfor mye klær. Produksjon og forbruk av klær, tekstiler og sko gir arbeid og inntekt til millioner av mennesker verden over. Men det finnes også en skyggeside: arbeidere utnyttes hensynsløst, og overproduksjonen ødelegger natur og klima.

 
Globale leverandørkjeder

Globale leverandørkjeder
Mye av klærne vi kjøper produseres i Asia, ofte under uverdige forhold. Selskapene flytter produksjonen til land hvor lønningene er lavest, på bekostning av arbeidere og miljø. Manglende åpenhet om fabrikker og arbeidsforhold undergraver positiv endring.

Dårlige arbeidsforhold

Dårlige arbeidsforhold
Mange tekstilarbeidere tjener en luselønn, straffes hvis de organiserer seg, får sparken hvis de blir gravide eller blir seksuelt trakassert. Fagforeninger undertrykkes og næringslivet forsømmer sitt ansvar.


Klimabelastning

Klima- og miljøbelastning
Produksjon av tekstiler og sko står for 8 % av globale klimagassutslipp. Industrien har et høyt forbruk av vann og kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder og påvirker biologisk mangfold. 20-35 % av mikroplasten i havet kommer fra plastbaserte plagg.

Overforbruk av klær

Overforbruk av klær
Vi kjøper dobbelt så mye klær som på 1990-tallet. Moteindustrien fører til bruk og kast og mye tekstilavfall. 90 % av bruktklærne våre eksporteres til land i sør. Bransjen lager altfor mye klær, i altfor dårlig kvalitet.


 
Les videre
 

Slik kan klærne bli mer bærekraftige

For å få en bærekraftig tekstilindustri er det avgjørende at frivillige organisasjoner, fagbevegelse og forbrukere pusher både næringsliv og politikere til å sikre respekten for arbeidere og natur i produksjonsland.

 
Levelønn Levelønn

Arbeidere i vareproduksjonen må sikres en levelønn og retten til å organisere seg i en fagforening. Kollektive forhandlinger er nøkkelen til bedring. All erfaring viser at selskapenes frivillige etikkinnsats langt ifra er nok. Innsikt i arbeidsforholdene, lovreguleringer og internasjonal solidaritet er avgjørende for at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt i den globale vareproduksjonen.

SirkulærøkonomiTrygge arbeidsforhold

Trygge arbeidsforhold er en menneskerett. Det kan dreie seg om sikkerhet i form av nødutganger og brannvern, eller om retten til betalt barselpermisjon eller fast kontrakt. I tillegg utsettes arbeidere for farlige produksjonsmetoder og skadelige kjemikalier. Bevisstgjøring, avsløringer og press flytter merkevareselskaper og fabrikkeiere i riktig retning.

Åpne fabrikklisterÅpne leverandørkjeder

Åpenhet i leverandørkjeden er en viktig forutsetning for bedre arbeidsforhold og redusert forurensing i tekstilindustrien. Selskaper må være åpne om hvilke fabrikker de bruker, klima- og miljøutslipp, og bruk av miljøgifter. Vi ønsker bevissthet rundt hvem som tjener mest på en vare. Vi har gått i bresjen for en lov som pålegger selskaper langt større ansvar og åpenhet om sin produksjon.

Miljøvennlig produksjon Mindre miljøbelastning

Produksjon av klær og sko foregår hovedsakelig i land i sør med manglende lover og reguleringer for miljø og sikkerhet. Bruken av farlige kjemikalier og sprøytemidler påvirker biologiske mangfold og forurenser vannveier og matjord. Dette har store negative konsekvenser for lokalsamfunn i fabrikkområder. Vi jobber for at kleskjedene skal stilles til ansvar og minimere sine utslipp i land i sør.

SirkulærøkonomiKutt tekstilavfall

Dagens raske mote er basert på masseproduksjon av billige plastbaserte klær i dårlig kvalitet. Over 90 % av våre brukte klær eksporteres, mye havner på søppeldynger i hele verden. Her brytes plastbaserte plagg ned til mikroplast og forurenser naturen. Ca. 1/3 av mikroplasten i havet stammer fra plastbaserte tekstiler. Vi jobber for at klesbransjen skal produsere færre klær og satse på naturmaterialer med lang levetid.

SirkulærøkonomiSirkulær tekstilindustri

Norge og EU må gi selskaper ansvar for å produsere mer sirkulært og bærekraftig. Vi jobber for politiske tiltak i Norge og EU som støtter økodesign, miljømerking og en tryggere bruk av kjemikalier. Selskapene bør få økt ansvar for innsamling- gjenbruk og resirkulering. For å motvirke grønnvasking trengs også tydelige standarder for hva som er bærekraftige klær.

 
 
 
 
 
 

Utvalgt rapport

Miljøgiftig turtøy - høy pris for fabrikkarbeiderne

 

Miljøgiftig turtøy - høy pris for fabrikkarbeiderne

Risiko for arbeidere og nærmiljø ved produksjonen av PFAS- impregnerte tekstiler i Kina.

Last ned Flere rapporter

Fagpersoner som jobber med klær hos oss

Carin Leffler
Carin Leffler
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Charlotte Ruud Granum
Charlotte Ruud Granum
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Siv Elin Ånestad
Siv Elin Ånestad
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

Slik jobber vi for mer bærekraftige klær

Vi sprer kunnskap

Vi sprer kunnskap

Vi jobber målrettet for å skape bevissthet om kritikkverdige arbeidsforhold i globale leverandørkjeder og miljøkonsekvensene vårt overforbruk av tekstiler skaper. Vi skriver rapporter, holder kontakt med sentrale næringslivsaktører, arrangerer frokostmøter, og holder en rekke innledninger hvert år. Vi er synlige i media og informerer ulike målgrupper igjennom egne og andres kanaler.

Vi finner løsninger

Fokus på løsninger

Vi engasjerer enkeltindivider og organisasjoner til å legge press på selskaper og myndigheter for et mer ansvarlig næringsliv. Tett kontakt med organisasjoner i produsentland sikrer at våre løsningsforslag er i tråd med lokale behov. Vi gir også tips til hvordan man kan redusere forbruket av klær, tekstiler og sko, og hvordan man kan unngå miljøgifter og mikroplast i klær.

Vi påvirker

Vi påvirker

Vi møter næringsliv, politikere og interesseorganisasjoner for å få til mulige og nødvendige endringer. Vi jobber for at næringslivet skal pålegges ansvar for menneskerettigheter og miljø i egen leverandørkjede, og for at myndighetene skal stille krav til etikk og miljø i sine innkjøp. Vi samarbeider tett med det globale nettverket Clean Clothes Campaign og European Environmental Bureau (EBB), en paraplyorganisasjon for 160 miljøorganisasjoner i Europa.