Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

Politikerne må bremse overforbruket

Publisert 15. november 2023

Det norske overforbruket er en hodeløs sløsing med naturen og klimaet. Det må ikke være sånn! Her er noen åpenbare grep vi mener politikerne må gjennomføre.

Gjør det enklere å leve miljøvennlig

Siden 1990 har vi nordmenn doblet forbruket vårt og basert økonomien vår på bruk og kast. Gjennom politikk kan vi ta et oppgjør med overforbruket og finne de sirkulære løsningene. Er du enig? Skriv under vår underskriftskapanje her.

Mange forbrukere ønsker å ta valg i hverdagen som er bra for miljø, etikk og klima. Klimabarometeret for 2023 viser at pris, tilgjengelighet og tid er de viktigste faktorene for å velge økt gjenbruk. Da kan vi rett og slett ikke ha en politikk som hindrer folk i å velge det mest miljøvennlige alternativet.

Kutt moms på reparasjon og brukthandel

Det er ikke rart mange av oss kjøper nytt når det er billigere og enklere enn å reparere, dele eller kjøpe brukt. Framtiden i våre hender mener derfor at vi må fjerne momsen på reparasjon og brukthandel for å gjøre det alternativet billigere. Vi trenger også å fjerne hindringer som gjør det vanskelig å drive brukthandel. Brukthandelloven må skrotes fordi den gjør det vanskeligere å drive bruktbutikk enn vanlig butikk.

Levetidsmerking

Framtiden i våre hender har lenge tatt til orde for levetidsmerking, som gjør det enklere å velge de bærekraftige alternativene. Levetidsmerking betyr at en uavhengig tredjepart har merket hvor lang forventet levetid et produkt har, slik at man i butikken enkelt kan velge bedre produkter som varer lengre. Merkeordningen bør også gi informasjon om hvor enkelt det er å reparere produktet – og utvide reklamasjonsfristene.

Gjenbrukssatsning i kommunene

De fleste av oss eier ting vi svært sjeldent bruker. Kanskje trenger du bare drillen, skøytene eller primusen en gang i året. Hvis vi får flere og bedre gjenbukssentre og utlånsordninger lokalt, vil det gjøre det enklere å dele framfor å eie. Framtiden i våre hender mener at vi trenger slike ordninger i bydeler, borettslag og lokalsamfunn – der folk bor.

Er du enig? Skriv under her

Vi må stoppe natur- og miljøskadelig forbruk

Klimakrisen går hånd i hånd med naturkrisen. For å stoppe den uheldige utviklingen, trenger vi overgripende politikk som tar oss i riktig retning. FN mener at vi kan kutte mellom 40 og 70 % av alle utslipp gjennom endringer i forbruket av varer og tjenester. Derfor trenger vi å kutte utslipp gjennom også se på forbruket. For å kunne rette inn de mest effektive tiltakene, må Norge få et forbruksbasert klimaregnskap og sette et klimamål for forbruket. Slik får vi informasjon om hvor vi skal og hvordan vi bør rigge politikken for å komme dit.

Brems motorvei og hyttebygging

Vi må også sette noen klare grenser for hva vi sier nei til. Byggingen av hytter og motorveier bidrar til storstilt nedbygging av natur og må begrenses. 70 % av hyttene i Norge står ubrukt mer enn 300 dager i året. Potensialet for deling er stort når det gjelder hytter!

Mindre sløsing i offentlig sektor

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 600 milliarder årlig. Det er en betydelig påvirkning og en god mulighet til å skape et marked for gjenbruk, reparasjon og lavere forbruk. Det offentlige kaster årlig over 7000 tonn brukbare kontormøbler. Framtiden i våre hender mener det er på overtid å stanse sløsingen i offentlig sektor og stille strengere krav til miljøvennlige innkjøp.

Still strengere krav til næringslivet

Å lykkes med klimaomstillingen krever at næringslivet opptrer i tråd med og planlegger for at vi når klimamålene. Da må det stilles tydelige og ambisiøse krav!

Forbud mot kasting av varer

Framtiden i våre hender mener vi trenger et forbud mot å kaste usolgte varer. Det vil tvinge næringslivet til å tilpasse produksjonen til det de faktisk selger, produsere varer som varer lengre og å være åpne om hva de ikke får solgt.

Merk varer med CO2-avtrykk

varer og tjenester merkes med CO2-avtrykk, slik at klimabevisste forbruker får et grunnlag til å vurdere varene de kjøper.

Strengere straffer for grønnvasking

Mange selskaper smykker seg med at det de selger er bærekraftig og bra for planeten. Å bli overveldet med påstander om bærekraft, som ikke stemmer, kan gjøre forbrukerne forvirret og apatiske. Framtiden i våre hender mener at vi bør få høyere bøter for grønnvasking, altså villedende påstander om bærekraft for å gi forbrukerne mulighet til å velge de som faktisk bidrar positivt.

Denne listen er ikke uttømmende - vi må omstille hele samfunnet, men la oss starte her!

Er du enig? Skriv under her