Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Hva mener Framtiden i våre hender om vindkraft?

Publisert 15. desember 2020
Spørsmål Innsendt av Thea

Kan Framtiden i våre hender ta et standpunkt i vindkraftsaken, hvor myrer graves opp og fjell sprenges i stykker for all framtid? Eventuelt i enkeltsaker - som Haramsøya, Andemyran, Stadt, Frøya? Stiller dere dere positive eller negative til utbyggingen der?

Vårt svar

Hei, Thea.

Vi jobber ikke spesielt med vindkraft på land, siden det er andre organisasjoner som er svært aktive på feltet. Det er så mange viktige utfordringer på både klima og natur, så da er det fornuftig at de ulike organisasjonene jobber med forskjellige saker for å oppnå mest mulig.

Generelt mener vi at utbygging - enten det er hytter, veier eller vindturbinanlegg - i de siste områdene med urørt natur vi har her i landet er svært problematisk. Skoger og myrer lagrer store mengder karbon som kan bli delvis frigjort ved inngrep, i tillegg til at vi er midt i en naturkrise der bestander med en rekke arter har falt drastisk. En av årsakene er nettopp utbygging av leveområdene til artene.

Vi mener hovedfokus bør være på energisparing og -effektivisering. Eventuell utbygging bør foregå i områder som allerede er utbygget. Dette kan for eksempel være solenergi på tak og oppgradering av vannkraftverk. Nye løsninger, som flytende havvind, kan ha noe for seg, men vil også kreve grundige vurderinger av konsekvenser for natur og økosystemer.

Siden vi har prioritert andre temaer framfor vindkraft går vi heller ikke inn i enkeltsaker, bortsett fra i noen få saker der lokallag har satt seg godt inn i problemstillingene. Vi har ikke fagfolk på dette feltet eller vedtatt noen egen politikk på området, som vi da har på sakene vi har valgt å jobbe med. Vi er en medlemsstyrt organisasjon, og vårt landsmøte vedtar prioriteringene. Vi gjennomførte landsmøte sist i november 2020, og det var der bred enighet om gjeldende strategi for arbeidet vårt.