Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Dette kan du gjøre for Amazonas

Publisert 23. august 2019

Å ta vare på Amazonas er avgjørende for å bevare artsmangfoldet og begrense global oppvarming. Dette kan du bidra med.

1. Støtt miljøbevegelsen i Brasil. Støtt organisasjonene med lokalt nettverk og som samarbeider med brasilianske miljø- og urfolksorganisasjoner. Å styrke arbeidet til disse organisasjonene er et avgjørende bidrag for å stoppe den organiserte ødeleggelsen av Amazonas. Regnskogfondet og Greenpeace er to norske organisasjoner med nettverk i Brasil.

2. Ta et kjøttkutt for Amazonas. Rundt 500 000 tonn soya fra Brasil brukes årlig i fôret til laks, storfe, kylling, svin og sau her i landet. Soyaplantasjene bidrar til økt avskoging, konflikter med urfolksgrupper og truer artsmangfoldet i Brasil. Framtiden i våre hender arbeider med å få landbruket og laksenæringen til å bruke fôr basert på alger, insekter og treflis. Vi mener myndighetene må legge til rette for mer miljøvennlig fôr. Du kan støtte arbeidet ved å bli medlem.

3. Unngå produkter laget av tropiske treslag. Tømmer fra regnskog kan være brukt i møbler, parkett, kjøkken, båter og musikkinstrumenter som er i salg i Norge. Spør i butikken og sjekk guiden til Regnskogfondet her.

4. Støtt ytringsfrihet og menneskerettigheter i Brasil. Brasil er et av landene hvor det er farligst for dem som kjemper for miljø og rettferdig fordeling. Støtt organisasjoner som arbeider for ytringsfrihet og rettigheter til minoriteter. Amnesty og Global Witness arbeider for å styrke menneskerettigheter og ytringsfrihet i Brasil.

5. Spre budskapet. Snakk med familie, venner og kollegaer om Amazonas, og tips dem om hva de kan bidra med. Del på nett i dine nettverk og på de sosiale mediene du bruker.

6. Reduser klimafotavtrykket ditt. Tropiske skoger og mange av artene som lever i dem er svært sårbare for klimaendringer. Gjør det du kan for å redusere klimagassutslippene dine. Reis miljøvennlig, spis mindre kjøtt og bruk pengene dine på lokale opplevelser og aktiviteter i stedet for å kjøpe ting og tang. Stem klimavennlig kommende valg.