Hopp til hovedinnhold
 • Klima og natur

Hva får jeg for et tonn CO2?

Publisert 18. februar 2020
Spørsmål Innsendt av Per Christian

Har dere eksempler på forskjellig forbruk som tilsvarer klimagassutslipp på et tonn CO2? Antall hambrugere eller flyturer for eksempel?

Vårt svar

Hei, Per Christian.

Hvis alle utslipp av klimagasser regnes om til et tilsvarende utslipp i karbondioksid, så vil dette anslagsvis gi ett tonn med CO2 hver:

 • 250 hamburgere (Kilde)
 • 44 kg storfekjøtt (Kilde)
 • 1,4 tonn med bønner (tørkede) (Kilde)
 • Matsvinnet til en norsk gjennomsnittshusholdning i et år (Kilde)
 • 22727 kr brukt på generelt forbruk og tjenester (Kilde)
 • 12 mobiltelefoner (Kilde)
 • 3846 bananer (Kilde)
 • 250 kg plast (formet polyetylentereftalat/PET) (Kilde)
 • 5050 km med bensinbil 1
 • 4500 km lang flytur for en person (Kilde)
 • 41 667 km med eltog for en person (Kilde)
 • Et cruise på 3106 km for en person 2 (Kilde)
 • 2,4 fat med olje brukt (Kilde)

Til sammenligning tilsvarer det årlige forbruksbaserte klimafotavtrykket til hver av oss her i landet rundt 11 tonn CO2. (Kilde) Utslipp som tilsvarer ett tonn CO2 gir også grovt sett rundt tre kvadratmeter mindre sjøis i Arktis på sommeren. (Kilde)

Noter:
1. Kjøretøyutslipp gitt bensin med innblanding av en andel biodrivstoff og et drivstofforbruk på 0,75 liter per mil. Hvis utslippene deles på flere passasjerer kommer hver passasjer mye lenger for utslipp som tilsvarer et tonn CO2 Kilde: DEFRA.
2. Bare utslippsandel knyttet til selve framdrift av skipet.