Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hvem vi er

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 40 000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Hvem vi er

Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 40 000 medlemmer. Det overordnede målet vårt er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

Hva vi gjør

Vi arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk. Her er noen utvalgte saksområder vi fokuserer spesielt på:

Vi kjemper for dem som syr klærne våre på luselønnr Etiske klær
Vi jobber for at kleskjedene skal å gi tekstilarbeiderne verdige og trygge arbeidsvilkår, med en lønn de kan leve av. Vi arbeider for en etikklov som skal lovfeste retten til å få informasjon om arbeidsforholdene der varen er produsert.
Ipsum lorum Miljøvennlig livsstil
Vi vil inspirere til etisk og miljøvennlig forbruk. Vi gir deg tips slik at du kan leve mer miljøvennlig i hverdagen. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv gjør det enklere å ta de grønne valgene.
Ipsum lorum Grønt oljefond
Vi arbeider for at oljefondet investerer mest mulig klima- og miljøvennlig, og investerer minst mulig i kull og olje. Vi ønsker at fondet skal få investere direkte i fornybar energiinfrastruktur som ikke er tilgjengelig på børsene.
Ipsum lorum Etiske penger
Vi gransker bankenes arbeid med etikk og bærekraft. Vi ser på hvordan selskaper og virksomheter, som bankene investerer i og låner ut penger til, påvirker mennesker og miljø.
Ipsum lorem Klimavennlig mat
Maten står for rundt 20 prosent av klimafotavtrykket vårt. Vi arbeider for tiltak som reduserer kastingen av mat og reduserer forbruket av kjøtt til det beste for miljøet, dyrene og helsa.
Vi jobber for forbud mot miljøgifter i forbrukerprodukter Giftfri hverdag
Vi jobber for strengere regulering og utfasing av miljøgifter i forbrukerprodukter. Vi legger press på produsenter og arbeider for politisk støtte til strengere regulering, innføring av avgifter og forbud.

Dette har vi oppnådd

Det nytter! Her er noe av det vi har klart å få gjennomslag for eller bidratt til den siste tiden med støtte fra medlemmene våre og organisasjoner vi samarbeider med:

 • Mer åpenhet og sikkerhet i tekstilindustrien
  Vi foreslo og arbeidet for åpenhetsloven. Vi har også bidratt til at mange selskaper har åpnet sine leverandørlister.
 • Mindre matkasting og mer bærekraftig mat.
  Et flertall på Stortinget vil innføre en matkastelov for å redusere matsvinn. Vi har også bidratt til at kjøttforbruket går ned og at landbruket har redusert forbruket av problematisk soya til dyrefôr.
 • Et mer klimavennlig oljefond
  Vi har bidratt til fjerne kull og oljeaksjer for milliarder av kroner fra oljefondet. Etter massivt press skal nå oljefondets investeringer justeres etter Parisavtalen og skal bli et utslippsfritt fond.
 • Mindre sløsing og miljøskadelig overforbruk
  Regjeringen har tatt med flere av våre tiltak mot sløsing i sin fireårsplan. De vil blant annet jobbe for en matkastelov, reparasjonsmerking og mer miljøvennlige offentlige anskaffelser. Vi har også bidratt til at flere kosmetikk og tekstilprodusenter til å fjerne miljøgifter fra produktene sine.

Organisasjon

Framtiden i våre hender er en demokratisk styrt medlemsorganisasjon med et landsmøte som øverste organ. Vi er en organisasjon i vekst med over 40 000 medlemmer, 31 lokallag og rundt 30 ansatte. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Ledelse

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender. Mellom landsmøtene - som holdes hvert andre år - er vårt hovedstyre organisasjonens øverste styrende organ.
Hovedstyret

Lokallag og regionkontorer

Framtiden i våre hender har lokal forankring med rundt 30 lokallag og regionkontorer. Lokallagsaktiviteter kan være å arrangere byttemarkeder for klær, debattmøter, kurs i miljøvennlig matlaging og mye mer.
Finn lokallag

Hovedkontor

Framtiden i våre hender har hovedkontor i Oslo med rundt 30 ansatte fordelt i avdelinger for fag, politikk, kommunikasjon, marked og administrasjon.
Ansatte

Vår historie

Framtiden i våre hender – folkeaksjon for en ny livsstil og rettferdig fordeling av verdens ressurser, ble startet på et folkemøte i Nadderudhallen i Bærum april 1974. Omkring tre tusen mennesker var kommet fra hele landet for å høre foredrag av Arne Næss (styreformann), Trygve Bull, Georg Borgstrøm og initiativtakeren Erik Dammann.

Video fra oppstartsmøtet i Nadderudhallen utenfor Oslo april 1974.
Opphavsrett: NRK. Gjengitt etter avtale.

Erik Dammanns bok "Fremtiden i våre hender" utgitt i 1972. Den er fritt tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets e-bok-tjeneste www.bokhylla.no.

Erik Dammanns bok Fremtiden i våre hender utgitt i 1972 ble utgangspunktet for organisasjonen med samme navn.

Framtiden i våre henders logo som var i bruk fra organisasjonen ble stiftet og fram til 2005.

Framtiden i våre henders forrige logo ble pensjonert i 2005 etter å ha vært i bruk i 30 år.

Hva du kan gjøre

Dette kan du gjøre slik at vi sammen får økt gjennomslagskraft i klima- og miljøkampen.


Få vårt nyhetsbrev
Hold deg oppdatert om hva vi arbeider med.


Følg oss
Følg arbeidet vårt på nettsiden og i sosiale medier. Del, lik og kommenter. Da gjør du en viktig innsats for å spre informasjon om viktige miljøsaker.


Støtt arbeidet vårt
Med din støtte får vi gjort enda mer.
Bli medlem i dag

Framtiden i våre hender er et sertifisert miljøfyrtårn. Les mer