Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

En voksen hvalross kan veie rundt et tonn, men hva slags forbruk tilsvarer utslipp på et tonn CO2?
En voksen hvalross kan veie rundt et tonn, men hva slags forbruk tilsvarer utslipp på et tonn CO2?

Hva får jeg for et tonn CO2?

Har dere eksempler på forskjellig forbruk som tilsvarer klimagassutslipp på et tonn CO2? Antall hambrugere eller flyturer for eksempel?
Har dere eksempler på forskjellig forbruk som tilsvarer klimagassutslipp på et tonn CO2? Antall hambrugere eller flyturer for eksempel?Har dere eksempler på forskjellig forbruk som tilsvarer klimagassutslipp på et tonn CO2? Antall hambrugere eller flyturer for eksempel?

Hilsen, Per Christian

 Hei, Per Christian.

Hvis alle utslipp av klimagasser regnes om til et tilsvarende utslipp i karbondioksid, så vil dette anslagsvis gi ett tonn med CO2 hver:

 • 250 hamburgere (Kilde)
 • 44 kg storfekjøtt (Kilde)
 • 1,4 tonn med bønner (tørkede) (Kilde)
 • Matsvinnet til en norsk gjennomsnittshusholdning i et år (Kilde)
 • 22727 kr brukt på generelt forbruk og tjenester (Kilde)
 • 12 mobiltelefoner (Kilde)
 • 3846 bananer (Kilde)
 • 250 kg plast (formet polyetylentereftalat/PET) (Kilde)
 • Rundt tre kvadratmeter mindre sjøis i Arktis på sommeren. (Kilde)
 • 5050 km med bensinbil 1
 • 4500 km lang flytur for en person (Kilde)
 • 41 667 km med eltog for en person (Kilde)
 • Et cruise på 3106 km for en person 2 (Kilde)
 • 2,4 fat med olje brukt (Kilde)

Til sammenligning tilsvarer det årlige forbruksbaserte klimafotavtrykket til hver av oss her i landet rundt 11 tonn CO2. (Kilde)

Noter:
1. Kjøretøyutslipp gitt bensin med innblanding av en andel biodrivstoff og et drivstofforbruk på 0,75 liter per mil. Hvis utslippene deles på flere passasjerer kommer hver passasjer mye lenger for utslipp som tilsvarer et tonn CO2 Kilde: DEFRA.
2. Bare utslippsandel knyttet til selve framdrift av skipet.

Med grønn hilsen,