Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kva med å ta sykkelen til ditt neste møte, i staden for bil eller taxi? Foto: Creative Commomns Richard Masoner

10 tips til ein meir miljøvenleg arbeidsplass

Er du oppteken av å leve mest mogleg miljøvenleg i kvardagen, kvifor ikkje påverke arbeidsplassen din i same retning?

Er du oppteken av å leve mest mogleg miljøvenleg i kvardagen, kvifor ikkje påverke arbeidsplassen din i same retning?

Forsking viser at ”grøne” bedriftsleiarar ofte fører til meir grøne arbeidsplassar. Nokre treng kanskje ein liten dytt. Her er tips til korleis du kan påverke arbeidsplassen din gjennom kollegaer og leiing.

1. Fly mindre

Jobb for at arbeidsplassen din skal erstatte flyreiser med videokonferansar dersom dette er mogleg. Dersom ein likevel må ut å reise, vel tog før fly og kollektivtransport før eigen bil.

2. Sykle til neste møte?

Jobb for at arbeidsplassen investerer i ein sykkel eller elsykkel som du og dine kollegaer kan bruke til og frå møter. Jobb også for at leiinga til dømes byggjer ut sykkelparkering i staden for bilparkering. 

3. Grønare mat i kantina

Oppfordre arbeidsplassen til ein eller fleire kjøtfrie dagar i kantina. Å kutte ned på kjøtforbruket er eit enkelt, men svært nyttig klimatiltak.

4. Byt ut fossilbanken

Oppfordre arbeidsplassen din til å velje ein fossilfri bank. Les meir om kven som har valt å trekke seg ut av kol- og oljeselskap 

5. Vel miljømerka produkt

Foreslå at arbeidsplassen din kjøper inn miljømerka produkt. Dette gjeld alt frå elektronikk til straum, papir og vaskemidlar. Sjekk merkeguiden for ulike typar produkt.

6. Oppgrader til grønare alternativ

Skal arbeidsplassen oppgradere datautstyr eller telefonar? Foreslå berbar pc før stasjonær, som er opp til 80 prosent meir energieffektive. Kanskje kan ein ta nokre grep før ein vel å byte ut datamaskina? . Slik finn du den grønaste elektronikken. Om mobiltelefonen ikkje kan reparerast, føreslå Fairphone før andre merker.

7. Nyt kaffi med godt samvit

Oppfordre arbeidsplassen til å kjøpe inn fairtrade og miljømerka kaffi, te og frukt.

8. Strekk deg mot eit papirlaust kontor

Print bare ut det som er nødvendig, og då på begge sider. Ferdig med eit dokument? Bruk baksida som notatpapir. Gjenvinn papiret når du er ferdig med det, heile 96 prosent av sortert papiravfall går til materialgjenvinning

9. Resirkuler

Oppfordre til resirkulering dersom det ikkje finnast gode rutinar på dette. Be også kollegaene dine om å skru av utstyr og lys når dette ikkje er i bruk.

10. Bli eit Miljøfyrtårn

Framtiden i våre hender er Miljøfyrtårn og har godkjende miljøfyrtårnkonsulentar som rettleiar verksemder (private og offentlege) som ønsker å styrke sin miljøprofil ved å bli Miljøfyrtårn

Har du fleire tips til korleis ein kan bidra til å gjere arbeidsplassen meir miljøvenleg?

 

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!