Hopp til hovedinnhold

Bli et miljøfyrtårn!

Lurer du på hvordan bedriften din kan bli et Miljøfyrtårn? Eller ønsker du hjelp til å inspirere medarbeidere? Vi kan hjelpe deg!

Vi i Framtiden i våre hender har miljøfyrtårnkonsulenter som kan veilede både store og små enkeltvirksomheter og organisasjoner, kommuner og konsern som ønsker å styrke miljøprofilen og bli miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er et norsk miljøledelsessystem og en tredjeparts miljøsertifisering. Sertifiseringen er godkjent i Europa på linje med EMAS. Miljøfyrtårn implementeres i bedriftens HMS-system.

For å bli Miljøfyrtårn må bedriften ha en avtale med en godkjent miljøfyrtårnkonsulent som veileder dere i prosessen. Sertifisøren har ansvar for å kvalitetssikre miljøledelsessystemet og godkjenne bedriften som et Miljøfyrtårn.

Framtiden i våre hender har erfarne konsulenter med høy faglig kompetanse. Målet vårt er å bidra til at virksomhetene får en god prosess som er forankret i ledelsen og involverer de ansatte.

Alle våre konsulenter er erfarende foredragsholdere og bidrar gjerne med å inspirere og motivere de ansatte. Vi kan snakke om enkelttemaer innenfor miljøsertifiseringen og eller ta for oss hvordan bedriftens innsats kan bidra i større sammenheng.

Astrid Bjerke

Prosjektleder

Tlf: 970 12 631

E-post: [email protected]

Svein Gunnar Karlstrøm

Daglig leder, FIVH Nord

Tlf: 95 84 33 31

E-post: [email protected]

Else Mari Fauske

Prosjektleder Innlandet

Tlf: 45 25 13 55

E-post: [email protected]

Hanne Mork Hamre

Prosjektleder Ålesund

Tlf: 48214453

E-post: [email protected]