Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Nå må IKEA svare på spørsmål om sikkerhet

Publisert 31. august 2022
Foto: Nora Brønseth

Hvor sikre er fabrikkene som IKEA får sine varer fra? Framtiden i våre hender og IKEA har ulik oppfatning av det. Åpenhetsloven pålegger interiørgiganten å ta ansvar og å besvare våre spørsmål.

IKEA mener at deres selvpålagte etiske retningslinjer (IWAY), og selskapets oppfølging av disse, gir trygge fabrikker. Men den påstanden har gjentatte ganger blitt kraftig utfordret: En rapport fra 2020 slo fast at det var store sikkerhetsmangler, noen livsfarlige, ved fabrikker som IKEA kjøper varer fra i Bangladesh. Framtiden i våre hender har fortsatt ikke fått et troverdig svar på hvorvidt og hvordan disse forholdene er utbedret. Og i dag lanserer vi en ny kartlegging som nok en gang avdekker at det har vært alvorlige mangler ved leverandører IKEA benytter seg av.

Har fabrikkene blitt tryggere?

Den 1. juli trådte åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger selskaper å kartlegge risiko for menneskerettighetsbrudd i sin leverandørkjede, forbygge slike brudd og sikre at brudd som avdekkes rettes opp. Selskapene må også svare på spørsmål om hvordan de jobber for å sikre anstendige arbeidsforhold.

Med åpenhetsloven i hånd stiller derfor Framtiden i våre hender en rekke spørsmål for å finne ut om sikkerheten ved fabrikkene som rapporten satte søkelyset på, har blitt bedre. Loven pålegger IKEA å svare i løpet av tre uker.

Sier nei til livreddende avtale

Framtiden i våre hender og det globale nettverket Clean Clothes Campaign har ved flere anledninger kontaktet i IKEA og bedt selskapet om å signere på den såkalte Sikkerhetsavtalen. Avtalen er det mest effektive verktøyet som finnes for å sikre den mest grunnleggende rettigheten til arbeidere i bangladeshiske tekstilfabrikker: retten til liv og helse. Så langt har det verdensledende interiørselskapet nektet. To av IKEAs konkurrenter, Kid Interiør og Princess signerte Sikkerhetsavtalen allerede i 2018 og støtter fortsatt opp om den, i likhet med 175 andre selskaper.

IKEA gratispassasjerer

I Framtiden i våre hender sin nye kartlegging av IKEAs leverandører: “IKEA - styrtrik gratispassasjerer på andres sikkerhetsarbeid” svekkes ytterligere IKEAs argumentasjon om at de i mange år har gått i bresjen for sikre fabrikker i Bangladesh. To leverandører vi sjekket bakgrunnen til, Noman Terry Towel og Zaber&Zubair, omfattes av Sikkerhetsavtalen. Ikke fordi IKEA har signert på avtalen, men fordi andre selskaper som kjøper varer fra de samme fabrikkene har gjort det. Når sikkerhetsavtalens ingeniørteam gjorde en omfattende sikkerhetssjekk på disse fabrikkene - hvor IKEA allerede hadde vært kunde i henholdsvis minst 1 og 7 år - avdekket teamet 201 forhold, noen av dem svært alvorlige. Disse ble pålagt utbedret, noe fabrikkene nesten har kommet i mål med.

Sikkerhetsstatus ukjent

De andre to leverandørene omfattes av ikke av Sikkerhetsavtalen. Disse vet vi lite om, utover de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i rapporten fra 2020. Det er ikke en gang mulig å finne den ene fabrikken, Premier 1888, i Bangladesh sitt eget system for arbeidsinspeksjoner, Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE). Det er bekymringsfullt.

I vårt brev til IKEA spør vi om det bare er interiørselskapet som utfører kontroller ved Premier 1888. Vi spør også om det finnes det noen offentlig tilgjengelig informasjon om resultatet av sikkerhetskontrollene ved de to fabrikkene.

Pakistan – neste avtaleland?

Rapporten “Workers' lives at risk: how brands profit from unsafe factory work in Pakistan” er basert på intervjuer med 585 tekstilarbeidere fra 64 fabrikker i Pakistan. Ved siden av spørsmål om lønnsnivå, tilgang til toaletter og rent vann, trivsel, helsetilstand og retten til å organisere seg, tar rapporten for seg den angivelig kritikkverdige sikkerhetssituasjonen ved fabrikkene. Et av flere viktige funn er at kun 15 prosent av arbeiderne rapporterte at fabrikken de jobber ved har skikkelige branntrapper – ofte en viktig forutsetning for at bygningen ikke skal være en potensiell dødsfelle. Dessuten rapporterte hver femte arbeider at arbeidsplassen deres ikke gjennomfører brannøvelser og at de ikke vet om det finnes rømningsveier og nødutganger.

Pakistan har, tross et sterkt behov, foreløpig ingen sikkerhetsavtale for landets tekstilfabrikker. Det er ikke usannsynlig at Sikkerhetsavtalen, som skal utvides, vil få Pakistan som neste avtaleland. IKEA oppgir i sin årlige rapport til Etisk handel at de har 17 hovedleverandører i Pakistan. Det betyr at selskapet, som i mange år har kjøpt varer fra lavkostlandet, sannsynligvis har langt flere underleverandører.

I brevet til IKEA etterspør Framtiden i våre hender informasjon om hva IKEA gjør for å avdekke risiko for menneskerettighetsbrudd, særlig knyttet til bygningsmasse, brann og elektrisitet ved sine leverandører i Pakistan. Svar på dette og andre spørsmål kan vi forvente innen tre uker.

Har du stilt spørsmål til en virksomhet og fått svar? Send gjerne dette til oss på [email protected] Her er noen tips til hvordan du kan gå frem for å få etikkinformasjon fra et selskap, og hva du kan spørre om.