Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

IKEA sier nei til livreddende avtale

Verdens største tekstil- og møbelselskap sier et uforståelig nei til verdens mest virkningsfulle avtale for å gjøre farlige tekstilfabrikker sikre.

Verdens største tekstil- og møbelselskap sier et uforståelig nei til verdens mest virkningsfulle avtale for å gjøre farlige tekstilfabrikker sikre.

I årevis har IKEA nektet å ta ansvar for at fabrikkene de kjøper varer fra blir helt trygge. Nå har over 150 kles- og tekstilmerker stilt seg bak den livreddende sikkerhetsavtalen for tekstilarbeidere, men IKEA vil fremdeles ikke signere avtalen.

Send din oppfordring til IKEA her!

Det startet med Rana Plaza

I april 2013 skjedde tekstilhistoriens verste ulykke, kollapsen av bygningen Rana Plaza, som huset fem tekstilfabrikker. Denne ulykken kunne vært avverget hvis fabrikkeieren og kleskjedene hadde tatt ansvar for sikkerheten ved fabrikken. Minst 1134 døde og rundt 2500 skadede arbeidere. Den fysiske og psykiske smerten var enorm og fikk omfattende økonomiske konsekvensene for de rammede.

Banebrytende avtale

Sikkerhetsavtalen (Bangladesh Accord) ble opprettet i kjølvannet av denne tragedien. Den var banebrytende i sin natur fordi den var juridisk bindende og la ansvaret for å sikre fabrikker på kleskjedene, ikke fabrikkeierne. Selskaper fra hele verden signerte avtalen som i løpet av få år forvandlet livsfarlige fabrikker til å bli arbeidsplasser hvor arbeiderne trygt kunne gå på jobb.

Har nektet å signere i snart fire år

I 2018 åpnet sikkerhetsavtalen opp for selskaper som selger hjemmetekstiler. Framtiden i våre hender og fagbevegelsen henvendte seg til IKEA med en sterk anmodning om å skrive under avtalen. I snart fire år har selskapet nektet å støtte den påviselige mest effektive mekanismen for å gjøre fabrikker trygge for arbeiderne.

IKEAs unnskyldning: IWAY

IKEA unnskyldning for å slippe unna en signatur til sikkerhetsavtalen er at de vil jobbe etter deres selvpålagte, frivillige retningslinjer (IWAY). Disse retningslinjene og praksisen til dem, svikter arbeidernes sikkerhet på mange punkter.

IKEA har unnlatt å støtte opp om den transparente og effektive sikkerhetsavtalen:

  • hvor 150 kles- og tekstilkjeder inngår et juridisk forpliktende samarbeid - et felles løft for å gjøre mer enn 1300 fabrikker trygge.
  • hvor sikkerhetsavtalens sekretariat fungerer som et uavhengig tilsynsorgan og sørger for at selskapene etterlever avtalen.
  • hvor ingeniørteam med spisskompetanse kontrollerer og pålegger utbedringer innenfor områdene brannvern, bygningssikkerhet og elektriske systemer.
  • hvor alle kontrollrapporter og pålegg om utbedringer ved hver enkelt fabrikk ligger åpent på sikkerhetsavtalens hjemmeside, bangladeshaccord.org.
  • hvor fagbevegelsen spiller sentrale rolle i alle beslutninger som tas og i sikkerhetsopplæringen av fabrikkarbeiderne.
  • som har en klagemekanisme som gjør det trygt for arbeiderne å melde ifra om bekymringsverdige forhold og hvor de vet bekymringsmeldingene blir fulgt opp i henhold til en fastlagt prosedyre.
  • som sikrer at arbeiderne får lønn selv om fabrikken de jobber på må stenge midlertidig for å rette opp farlige forhold.
  • som krever at selskapene må betale nok for varene, slik at leverandørene har råd til å gjøre nødvendige utbedringer.
  • som pålegger selskapene å slutte å kjøpe varer fra fabrikker som nekter å gjøre fabrikkene trygge.

IKEA, deres selvpålagte, frivillige retningslinjer (IWAY) og praksis sikrer ikke noen av disse punktene.

Selskapet smykker seg med mange gode intensjoner, blant annet resirkulering og gjenbruk, men sikkerhetstiltak som virkelig monner for de som produserer varene deres unnviker  møbelgiganten.

Send din oppfordring til IKEA her!