Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Farlige klesfabrikker i Pakistan

Publisert 30. november 2022
Sikkerhetsarbeidet ved tekstilfabrikker i Pakistan i prinsipp har stått stille de siste ti åra. Foto: ILO Asia-Pacific, CC BY-NC-ND 2.0

Store kleskjeder knyttes til livsfarlige fabrikker.

Lindex, Kid Interiør, H&M og Bestseller knyttes til fabrikker hvor det har skjedd dødsulykke eller vært rapportert om blokkerte nødutganger. En livreddende sikkerhetsavtale for Pakistan trekker likevel ut i tid.

Sikkerhetsarbeidet ved tekstilfabrikker i Pakistan i prinsipp har stått stille etter den tragiske brannen i Ali Enterprises for 10 år siden, hvor 258 arbeidere, de fleste unge kvinner, døde. Det kommer fram i den ferske rapporten “Deadly Safety Hazards”.

Farlige forhold

Rapporten tar utgangspunkt i medieoppslag og intervjuer med arbeidere og avslører en rekke forhold:

H&M, Kid Interiør, Bestseller (som står bak blant annet Vero Moda og Jack&Jones ) og andre kjente merkevareselskaper bestiller klær fra fabrikker hvor det ble rapportert om blokkerte nødutganger

Tekstilarbeidere ved en annen fabrikk, og som produserer for H&M, Bestseller og Mango, ble vitne til en eksplosjon, arbeiderne har fått elektriske støt og blitt utsatt for skadelige stoffer i produksjonen.

Arbeidere ved en fabrikk som leverer varer til Lindex, H&M og Zaras opplevde en brann i produksjonslokalet.

Den mest tragiske hendelsen, omtalt i nasjonale medier i januar, gjorde at fire tekstilarbeidere døde etter å ha pustet inn giftig gass på en fabrikk som leverer klær til H&M og Levi’s.

Offentlige kilder viser at det mellom januar 2021 og januar 2022 døde 15 arbeidere ved landets tekstil- og klesfabrikker.

En annen rapport fra tidligere i år viser at kun 15 prosent av arbeiderne som ble spurt sier at fabrikken de jobber ved har skikkelige branntrapper. Hver femte arbeider sier at det ikke blir gjennomført brannøvelser og at de ikke vet hvorvidt det finnes rømningsveier og nødutganger.

Livreddende avtale ennå ikke på plass

Disse er noen av flere potensielt farlige episoder og forhold som har skjedd bare det siste året, og det er grunn til å tro at mørketallene er store.

Likevel har prosessen for å få en sikkerhetsavtale på plass i Pakistan trukket ut i tid, med daglige farer for ulykker som truer liv og helse.

Samtidig tjener kleskjedene store penger på Pakistans billigproduksjon av varer. De samme selskapene har gjentatte ganger blitt oppfordret til å gi sin klare støtte til at avtalen, som så langt bare finnes i Bangladesh, men et gjennombrudd lar vente på seg.

Dessuten forventer fagforeninger, menneskerettighetsorganisasjoner og forbrukere verden over at selskapene signerer avtalen for en ny periode, med start i 2023.

Rett til trygghet

Nasir Mansoor er leder for den pakistanske fagforeningen General Secretary National Trade Union Federation og har gått i bresjen for at sikkerhetsavtalen skal utvides til Pakistan:

- Brudd på sikkerheten i fabrikkene viser hvor viktig det er at sikkerhetsavtalen også kommer hit. Vi har jobbet i mange år for at det skal skje og at en avtale her skal omfatte kles- og tekstilfabrikker, stoffproduksjon og hjemmeproduksjon. Arbeidere har rett på å føle seg trygge når de går på jobb og sikkerhetsavtalen bør komme på plass før året er omme.

Åpenhetsloven krever ansvarlighet

I åpenhetsloven pålegges selskaper å ta ansvar for anstendige arbeidsforhold i fabrikkene de kjøper varer fra, framheves særlig ansvaret for at “...helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen” blir ivaretatt. Retten til sikkerhet og helse ble dessuten en ny del av i ILOs kjernekonversjoner i juni.

Derfor står dette kravet sterkt i åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger, herunder pålegget om at selskaper må bidra til at kritikkverdige forhold, slik som farlige fabrikker, blir ryddet opp i.