Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Endelig kommer åpenhetsloven til Stortinget!

Publisert 09. april 2021
Åpenhetsloven gir oss rett til å vite hvilke arbeidsforhold selskaper har i sine leverandørkjeder. Illustrasjonsfoto: GCShutter/iStock

Regjeringen har lagt fram et solid lovforslag som gir forbrukere rett til informasjon om arbeidsforholdene i produksjonen av varene de kjøper. Nå må Stortinget levere.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har levert et forslag til åpenhetslov som gir offentligheten rett til informasjon fra selskaper om arbeidsforholdene i deres leverandørkjeder.

Samtidig vil lovforslaget forplikte næringslivet til å jobbe systematisk for å sikre menneskerettigheter. Dette hadde ikke skjedd uten iherdig arbeid fra Framtiden i våre hender og allierte i sivilsamfunnet, politikere og næringsliv.

Dette har Framtiden i våre hender og sivilsamfunnet jobbet for i mange år.

Viktig del mangler

Én stor svakhet med forslaget er at selskapene ikke må opplyse om hvor bestemte produkter er produsert. Det svekker muligheten til å etterprøve at selskapenes informasjon stemmer. En slik rett lå opprinnelig inne i lovforslaget fra Etikkinformasjonsutvalget.

Regjeringen har valgt å svekke loven på dette området, og det er dypt skuffende. Vi setter vår lit til at Stortinget ser verdien av en lov som sikrer at selskapenes opplysninger kan etterprøves, og tar inn dette punktet i loven.

Hvis Stortinget vedtar dette forslaget, får næringslivet likevel et stort ansvar for å legge fram korrekt informasjon om hva de gjør for å sikre menneskeretter i produksjonen. Vår mulighet til å gå selskaper etter i sømmene er styrket med dette forslaget, og vi skal uansett passe på at arbeidsforhold kommer fram.

Flere års arbeid

Etter Rana Plaza-tragedien i 2013, ville ingen selskap si at de produserte klær ved fabrikken som kollapset. Ingen tok ansvar for livene som gikk tapt, og deres etterlatte. Da sa vi «aldri igjen».

Det var etter denne tragedien at Stortinget ba regjeringen utarbeide en lov som skulle pålegge selskaper å være åpne om hvor varene varer produsert. Loven skulle gi nordmenn tilgang til informasjon om forholdene til arbeiderne som laget et produkt.

Mange organisasjoner og tusenvis av nordmenn har engasjert seg i saken. Nå er det opp til Stortinget å levere siste etappe slik at dette kan bli norsk lov, som sikrer rettighetene til de som trenger det mest.