Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Det beste med kortreist mat er ikke klima

Publisert 09. februar 2022
Kortreiste grønnsaker er noe av det beste du kan spise.(Illustrasjon)

Det er veldig mange gode grunner til å spise kortreist mat. Klima er ikke nødvendigvis en av dem.

Kortreist mat har fått sin renessanse de siste åra. REKO-ringer, restauranter med gulrøtter fra nabobygda og Bondens marked har både blitt mer tilgjengelige for folk flest og fått en ettertraktet status.

Det er mange gode grunner til å servere kortreist mat på middagsbordet. Lokal produksjon betyr ofte produksjon i mindre skala, som kan ha en mer positiv innvirkning på vern av natur enn industrielt landbruk.

I tillegg er det å støtte lokale matprodusenter et viktig argument for å fylle magen med kortreiste varer. Å handle mat direkte fra din lokale bonde sikrer bonden en mer rettferdig pris for varene. Samtidig som du støtter opp under den utrolig viktige jobben bønder gjør.

Ikke nødvendigvis et klimaargument

Om ingrediensene i middagen er kortreist har derimot mindre å si for klimaet enn andre faktorer. Norsk kjøtt er ikke nødvendigvis mer klimavennlig enn langreiste grønnsaker.

Det fordi transportutslippene kun utgjør en liten brøkdel av de totale klimagassutslippene fra en matvare.

For mange matvarer utgjør transport mindre enn 10 prosent av de samlede utslippene. For storfekjøtt anslås transport å utgjøre kun 1 prosent av totale utslipp, ifølge ofte siterte forskningsresultater på miljøpåvirkning fra matproduksjon. Noe av grunnen til dette er at de aller fleste matvarer transporteres med skip og lastebil, og ikke med fly som mange tror.

Selv om disse tallene kan variere noe avhengig av utregningsmetoden og nasjonale forskjeller er hovedtrekket det samme: I et rent klimaperspektiv er det mye viktigere hva du spiser enn hvor det er blitt produsert. 

Å spise lokale grønsaker dyrket i sesong blir da noe av det beste man kan få servert.

Her har vi samlet ti tips til plantebaserte hverdagsmiddager.