Hopp til hovedinnhold
  • Klima og natur

Hva er mitt klimabudsjett?

Publisert 11. juni 2019
Spørsmål Innsendt av Helene

Jeg lurer på hva som regnes et bærekraftig klimafotavtrykk per person i CO2? Hva må til for at man når dette målet?

Vårt svar

Hei, Helene!

Vi som enkeltmennesker kan helt klart gjøre mye for å redusere klimafotavtrykket vårt. For å oppnå store kutt så er det avgjørende at også myndigheter, kommuner, politikere og næringsliv gjør sitt.

Siden klimafotavtrykket vårt ikke bare avhenger av oss selv, så har vi fokusert på å inspirere til å redusere fotavtrykket uten å formidle bestemte tall. Vi vet likevel hvor mye som må kuttes og hvordan vi ligger an. Så la oss se på tallene.

FN mener vi må halvere klimagassutslippene innen 2030, hvis vi skal få kontroll med farlige konsekvenser av en global oppvarming og ha en sjanse for å holde gjennomsnittlig temperaturøkning under 1.5 grader.

Ifølge Statistisk sentralbyrå tilsvarer norske utslipp rundt 10 tonn CO2 årlig fordelt på hver av oss. Dette er ikke vårt faktiske utslipp. De ti tonnene er bare direkte utslipp som fysisk skjer fra Norges landområder, og tar ikke hensyn til utslippene knyttet til at over 60 prosent av maten vi spiser er importert, utenlandsreiser er utelatt, alt forbruket av klær og elektronikk er ikke med, og ikke produksjon av biler med mye mer.

Hvis vi tar hensyn til alle utslipp forbruket vårt fører til både her hjemme og i landene der tingene og mye av maten vår blir produsert, så vil vi i snitt havne på utslipp som tilsvarer rundt 14 tonn CO2 i året for hver av oss *. Ved å bruke en klimafotavtrykk-kalkulator så kan du finne et bedre anslag på ditt eget fotavtrykk. Det vil variere etter disponibel inntekt, hvor mange dere er i husholdningen, størrelse på bolig, reisevaner med mye mer.

Her er noen klimakalkulatorer som gir et anslag på ditt samlede klimafotavtrykk:

Er det da et utslipp som tilsvarer rundt 14 tonn som skal halveres (eller klimafotavtrykket ditt fra en av klimakalkulatorene)? Er det rettferdig? Snittutslippet globalt tilsvarer for eksempel rundt 5 tonn CO2 for hver av oss. Det mest rettferdige sett fra land som India, Bangladesh og Kina, der innbyggerne har svært lave utslipp i snitt, vil jo være at vi nordmenn først må ned i et globalt snitt og kutte derfra. Mange fattige i verden vil da ha mulighet til å øke sine utslipp og få et bedre liv, noe de desperat trenger. At de fattigste i verden med et forsvinnende lite klimafotavtrykk skal kutte i sine utslipp vil uansett ikke oppleves spesielt rettferdig. At klimafotavtrykket for vårt forbruk skal fordeles på fattige befolkninger i Asia der for eksempel mesteparten av klærne våre og mye elektronikk blir produsert er absurd i et rettferdighetsperspektiv.

Å få utslippene våre ned i det som tilsvarer rundt 7 tonn CO2 er overkommelig for oss her og nå. For å klare det må vi reise mindre med fly når det er mulig og velge det mest miljøvennlige reisealternativet. Vi må spise mer grønt, og redusere forbruket av kjøtt og melkeprodukter. Tingene vi allerede har må brukes så lenge som mulig, vi kan kjøpe mer brukt, selge det vi ikke trenger, leie eller låne ting vi ikke bruker ofte. Ikke minst må vi reparere og vedlikeholde det vi har, slik at levetiden blir så lang som mulig.

Å vri forbruket vårt i klimavennlig retning vil kreve at vi bruker mer av pengene våre på lokale opplevelser, aktiviteter, digitalt innhold og tjenester i stedet for ting.

* Ifølge Klimakalkulatoren Ducky tilsvarer norsk gjennomsnittlig klimafotavtrykk 13650 kg/CO2. Studier av gjennomsnittlig klimafotavtrykk for regioner i EU, viser til sammenligning at befolkningen i utvalgte urbane områder i Danmark har et klimafotavtrykk som tilsvarer i snitt rundt 15000 kg/CO2. Kalkulatorene legger til en andel utslipp fra offentlig sektor til klimafotavtrykket, knyttet til offentlige tjenester.