Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klimagassutslippet fra ulike reisemåter

Reisene våre bidrar til store utslipp av klimagasser. Her er en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på.

Reisene våre bidrar til store utslipp av klimagasser. Her er en oversikt over de mest miljøvennlige måtene å reise på.

Transport utgjør rundt 17 prosent av klimafotavtrykket vårt i snitt. Flyreisene til oss nordmenn utgjør for eksempel i snitt utslipp som tilsvarer over 1300 kg CO2 1 årlig. En bilferie på 2000 kilometer gir utslipp som kan tilsvare over 400 kg CO2.

Å endre reisevaner og tilrettelegge ferien kan bidra til at du kutter svært godt i klimafotavtrykket ditt. Klimasmarte valg kan være å forlenge oppholdet når du skal langt med fly, men heller reise sjeldnere, og velge det nærmeste alternativet for ferieopphold når det passer.

Hvis du vil vite klimafotavtrykket til ferien din så prøv gjerne feriekalkulatoren Klimatsmart semester, som også tar hensyn til overnattinger med mer.

Anslag på klimagassutslipp fra ulike måter å reise på i gram CO2 per passasjer per kilometer 2:

 ReisemiddelUtslipp (gram CO2/pkm)
Fly 3
Langdistanse
Første klasse
581
Hurtigruta 13
Snitt av alle skip
394
Cruiseskip 5
389
Fly 3
Innenlands
340
Ferje 6
Snitt store ferjer
335
Fly 3
Mellomdistanse
Opp til 3700 km
253
Fly 3
Langdistanse
Fra 3700 km
222
Motorsykkel
Over 500 cc
 
135
Bobil
2,5 personer
 
108
Motorsykkel
125 til 500 cc
 
103
Tog
Diesel
 
91
Motorsykkel
Opp til 125 cc
 
85
Stor bil
Diesel
2,5 personer
 
73
Liten bil
Bensin
2,5 personer
 
63
Mellomstor bil
Diesel
2,5 personer
 
55
Motorsykkel 12
Elektrisk, 18 kWt
 
29
Buss 9
Diesel
60 % belegg
 
27
Stor elbil 4
2,5 personer
 
25
Tog 8
Elektrisk
 
24
Mellomstor elbil 4
2,5 personer
 
21
Liten elbil 4
2,5 personer
 
18
Elsykkel 4,10
 
3
Sykkel 11
 
0
Å gå
 
0

Kilder: Chalmers, Ducky, DEFRA, Linda Ager-Wick Ellingsen et al 2016 Environ. Res. Lett.11 054010

Om beregningene: Utslippstallene er anslag basert på en hel rekke metodiske og teoretiske forutsetninger og hvilke relevante data som er tilgjengelig. Faktisk utslipp avhenger av en hel masse faktorer, som for eksempel fart, vekt på kjøretøy, design på skrog og drivstoffsammensetning. Utslippstallene er i hovedsak direkte og noe indirekte utslipp der klimabelastnigen knyttet til produksjonen av drivstoffet eller elektrisitet er tatt med i beregningen. Noen av kildene brukt har eksempler på mer sammensatte utregninger av indirekte utslipp. Forskjellige kilder kan ha noe ulike forutsetninger og forskjellig valg av metode. Husk at det gjennomgående er snittall som blir presentert. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon sjekk studiene og metodeinformasjon oppgitt i dem.

Noter:

1. Nordmenns flyreiser (innenlands og utenlands) utgjør samlet rundt 7,04 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig.
2. Alle utslippstall er oppgitt i CO2-ekvivalenter, det vil si at alle klimagassutslipp er omregnet til et tilsvarende utslipp av karbondioksid.
3. For fly blir direkte utslipp multiplisert med en høydefaktor og et tillegg for indirekte utslipp blir lagt til.
4. Indirekte klimagassutslipp fra elektrisitetsproduksjon er satt til 290 gram CO2-e/kWt, som er snittfotavtrykket for strømproduksjon i Europa. Energiforbruk for ulike elbilklasser er tatt fra denne kilden. Til sammenligning vil norsk vannkraft ha et klimafotavtrykk på 6 gram CO2-e per kWt. Det er regnet med at 100 kg økt vekt gir en økning i energibruk på 5,6 Wt/km.
5. Snitt av alle vektklasser cruise-skip tatt fra rapporten EU shipping's climate record.
6. Snitt av utslipp til ferjer mellom Oslo-Kiel, Oslo-København, Oslo-Frederikshavn, Larvik-Hirtshals, Bergen/Stavanger/Langesund-Hirtshals, Sandefjord-Stömstad. Kilde: Tall fra Naturvernforbundet
7. For fossilt drivstoff er det regnet med at de indirekte utslippene fra brønn til tank utgjør et tillegg på 20 prosent av utslippene.
8. Snittall for europeisk elektrisk tog.
9. Passasjerbelegg på 60 prosent.
10. Det er regnet med et snittforbruk på 1 kWt elektrisitet per 100 kilometer.
11. Tall fra sammenlignbar kilde (Chalmers) brukt. Indirekte utslipp er bare tatt med for fossil- og elmotoriserte kjøretøy. Distanser blir gjerne korte med sykkel og sykling erstatter gjerne annen form for trening som kan være mindre energieffektivt enn sykling. De ekstra kaloriene som kreves til sykling vil i snitt utgjøre anslagsvis 0,8 g CO2-e/km hvis kaloriene kommer fra soyabønner. Hvis kaloriene kommer fra kjøtt, blir det indirekte utslippet høyere. Hvis en tar med produksjon og vedlikehold av en enkel bysykkel, vil det gi et tillegg på rundt 5 gram CO2-e/km. Når det gjelder CO2 fra forbrenningen til oss mennsker er det en teoretisk diskusjon knyttet til at disse utslippene allerede er gjort rede for.
12. Tall for en utvalgt tung elektrisk motorsykkel med batterikapasitet på 18 kWt og energibruk ved en snitthastighet på 113 km/h. Energiforbruk oppgitt av produsent. En europeisk snittmiks for strøm på 290 gram CO2/kWt er brukt i utregningen. Vi har sett bort fra at ladingen ikke er 100 % effektiv, utlading av batteri og eventuell strømforbruk ved aktiv kjøling av batteri under lading med mer.
13. Kilde: Tall fra Naturvernforbundet.

Artikkelen er oppdatert. Den ble først publisert 06-05-2019

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!