Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Vi har et enormt skjult matsvinn

Publisert 28. september 2022
Vi er nødt til å rigge matsystemet vårt annerledes, så vi unngår at det blant annet er systematikk i at verpehøns destrueres.

Ny rapport avdekker at det skjulte matsvinnet er minst like stort som det enorme matsvinnet vi allerede kjenner til. Vi må få underutnytta matressurser på menyen!

Nyhetsbildet denne høsten preges av krig, matkrise og klimaendringer.

Og midt i dette slipper vi nå i samarbeid med Green House en rapport som avdekker at enorme mengder fullt spiselig mat som i dag ikke spises av mennesker, ikke telles som matsvinn.

Vi er nødt til å spise mest mulig av maten vi produserer. Det skulle vært åpenbart.

Du kan lese hele rapporten her.

Destruerte verpehøns og krokete gulrøtter i søpla

Det skjulte matsvinnet som denne rapporten avdekker, er minst like stort som det enorme matsvinnet vi allerede kjenner til. Å sørge for best mulig utnyttelse av maten vi produserer gir mening både økonomisk, klimamessig og moralsk.

Vi er nødt til å rigge matsystemet vårt annerledes, så vi unngår at det er systematikk i at verpehøns destrueres, at krokete gulrøtter ikke når butikkhyllene eller at gode kornressurser brukes til dyrefôr i stedet for menneskeføde.  

Viljen til løsninger finnes - handling trengs

For å lykkes trenger vi både politiske virkemidler, samarbeid på tvers av verdikjeden og nye og innovative løsninger. Aktører i matbransjen har gjennom arbeidet med denne rapporten vist at det er vilje til å finne gode løsninger og få bukt med sløsingen av velegna matressurser. Vi trenger mer av dette i tiden som kommer!  

Ved bedre utnyttelse av maten vi produserer håper vi på å bidra til økt lønnsomhet for bonden, som kan få betalt mer per mål med korn og grønnsaker eller per dyr.

Det er et viktig klimatiltak å sørge for at maten som produseres faktisk spises av mennesker. Det vil også kunne økte selvforsyningsgraden i Norge ved at jordbruksarealene og matressursene våre utnyttes på en bedre måte.  

Denne rapporten er et godt oppslagsverk for å få oversikt over hva slags matressurser som er underutnyttet og hvilke tendenser som driver dette. I tillegg ser rapporten framover og peker på en rekke ulike løsninger, både på politisk nivå og innad i bransjen. Vi er alle enige om at det er dumt å ikke bruke matressursene bedre, nå må vi jobbe på for å få bukt med problemet.  

Så - til alle politikere, matprodusenter, grossister, forbrukere og andre matinteresserte: La oss alle bidra til å få underutnytta matressurser på menyen. Her er det bare å brette opp ermene og sette i gang med det viktige arbeidet.  

Les rapporten her.