Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Slik kan vi bremse fast fashion

Publisert 15. august 2022
I dag betaler vi moms når vi går i bruktbutikken for å finne oss en bukse, som gjør at å kjøpe brukte klær kan være unødvendig dyrt. Det vil vi få slutt på. (Illustrasjon: iStock)

Klesindustrien har sprengt skalaen for hva som er klima- og miljøvennlig, og kan i tillegg smykke seg med å være en etikkversting.

To av tre plagg lages av plast, og produksjonsvolumene er ut av kontroll. Klesprodusentene har alt for lenge fått vise til frivillige bærekraftsordninger som ikke nytter.

Men det trenger ikke være sånn. Det er på høy tid at de stilles til ansvar.

For at vi skal få mer bærekraftige klær er norske politikere nå nødt til å ta grep. Her er fem tiltak som kan gi oss en mer etisk, klima- og miljøvennlig klesbransje:

1. Vi får på plass en ordning hvor kleskjedene tvinges til å ta ansvar for det de produserer

En slik ordning, kalt produsentansvarsordning, må påvirke klesprodusentene til å redusere overproduksjon og klessøppel. Det kan vi få til ved å:

  • Kreve at usolgte varer og returvarer må bli håndtert ansvarlig. Det innebærer å være åpne om hvor mye klær det er snakk om, og å redusere mengden av dette drastisk. Kleskjedene må også ta mer ansvar for de enorme mengdene brukte klær som sendes ut av landet og risikerer å havne på søppeldynger i sør.
  • Sørge for at den som forurenser er den som betaler prisen for det.
  • Stille krav om at de må jobbe med og dokumentere økende grad av reparasjon, gjenbruk, redesign og gjenvinning. En produsentansvarsordning bør bygge på gode standarder for hva som er bærekraftige klær. Kjedene skal ikke kunne bruke ordet “bærekraftige klær” som de selv ønsker.

En slik ordning bør fungere progressivt: Selskapene som importerer mest klær og av dårligst kvalitet, bør betale mest. De som importerer mindre, og mer bærekraftige og holdbare design betaler mindre.

Det skal med andre ord lønne seg å velge og selge bærekraftige klær som kan repareres og brukes igjen og igjen!

2. Det innføres miljøavgifter på klær som får ned overproduksjonen

Det er altfor for billig for kleskjedene å produsere og importere store volum av klær, og de betaler ikke prisen for miljøskaden de skaper.

Vi trenger å få på plass tiltak som tar et kraftig grep for å få ned selve overproduksjonen.

En miljøavgift på tekstiler vil gjøre det enklere for produsenter å satse på bærekraftige klær av god kvalitet.

Og her skjer det ting! Regjeringa har blant annet varsla en fossil plastavgift, som er nødt til å også omfatte tekstiler laget av plast. De vurderer også en avgift på førstegangsbruk av ikke-fornybare naturressurser.

3. Det innføres momsfritak på salg av brukte tekstiler

I dag betaler vi moms når vi går i bruktbutikken for å finne oss en bluse, som gjør at å kjøpe brukte klær kan være unødvendig dyrt.

I tillegg til at det bør innføres momsfritak på brukte klær, bør det også gjelde for reparasjon, utleie og donasjon av overskuddstekstiler!

Vi trenger en langsiktig, helhetlig overhaling av skatte- og avgiftsreglene for å gjøre det lukrativt å starte bærekraftige og sirkulære bedrifter.

4. Tekstilarbeidere får en tryggere arbeidshverdag og lønn for arbeidet

Klesindustrien blir ikke bærekraftig før de som produserer klærne våre får skikkelig betalt for jobben og en trygg hverdag.

Dette får vi til igjennom å blant annet sikre tekstilarbeideres rett til å fagorganisere seg, presse selskaper til å ha åpne leverandørsider og signerer sikkerhetsavtalen for tekstilarbeidere.

5. Dette kan du gjøre!

Du kan også bidra til en mer bærekraftig klesindustri!

Skriv under vår underskriftkampanje for strengere krav for tekstilindustrien!

Du kan blant annet kjøpe brukt, leie, bytte eller låne om du trenger noe nytt. Det er mange bruktskatter der ute, som bare venter på et nytt liv. Hver nordmann kjøper i gjennomsnitt 13.3 kg i året, og kvitter seg med omtrent samme mengde årlig. Vi kjøper flere klær enn det vi trenger. Så du kan også bidra ved å redusere antall klær som havner i handleposen.

Det å ha shoppestopp i en periode kan bidra til å sette mer pris på de klærne du allerede har. Få inspirasjon her! Og husk - de mest miljøvennlige klærne er de du allerede har i skapet.

Fra og med 1. juli 2022 har du rett på å vite under hvilke forhold klærne dine er produsert, igjennom Åpenhetsloven. Dette har vi kjempa lenge for, og du kan nå kreve svar fra de som produserte klærne dine. Les mer om Åpenhetsloven her!

Og til sist – det viktigste du kan gjøre for å bidra til en mer bærekraftig klesindustri er å organisere deg med andre som brenner for samme sak. Dette kan du blant annet gjøre ved å melde deg inn Framtiden i våre hender!