Hopp til hovedinnhold
  • Penger

Oljefondet gambler med Parisavtalen

Publisert 25. februar 2021
Oljefondet investerer fortsatt i oljeselskaper som ikke har planer om å omstille seg for å nå klimamålene Foto: Ole Walter Jacobsen/Norges Bank

Nye tall fra oljefondet viser store investeringer i oljeselskaper som ikke vil omstille seg til klimamålene i Parisavtalen, og noen som aktivt motarbeider klimahandling.

Oljefondet er fremdeles dypt investert i oljeselskaper som ikke planlegger for omstillingen klimamålene krever, og som sannsynlig kommer til å tape penger om vi når klimamålene.

Fondet har mer penger i selskaper innen oljesektoren som planlegger at vi ikke skal nå klimamålene, enn i selskaper som planlegger omstilling.

– Oljefondet investerer våre felles sparepenger i selskaper som ikke ta klimakrisen på alvor, og som gambler på at vi ikke når målene i Parisavtalen. Det er dypt uetisk, men også risikabelt rent økonomisk, fordi store klimaendringer vil få enorme kostnader, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Vi trenger klimajustering

Våre felles sparepenger er investert i klimaverstingene Exxon, Chevron og Petrobras med nærmere 4 milliarder dollar. Disse selskapene er involvert i megaprosjekter som garanterer at Paris-målene ikke er mulig å nå, ifølge rapporten Five Years Lost.

I motsetning er fondet investert med i 2,3 milliarder i oljeselskapene BP, ENI og Repsol, som har tydelige planer for omstilling.

I tillegg er oljefondet invester med til sammen 6,5 milliarder i Shell og Total, som på tross av mål om reduksjon av utslipp langt inn i fremtiden er blant selskapene som vil tape mye penger på at verden når Paris-målene.

Å bidra til at vi holder den globale oppvarmingen til under halvannen grad er et ansvar oljefondet bør ta. Fondet bør vurdere hvilke selskaper som har troverdige planer for å omstille seg i tråd med Parisavtalen, og styre investeringer mot disse, sier Bakken Riise.

Det finnes tydelige virkemidler fondet kan bruke. Klimajustering av porteføljer er et effektivt virkemiddel som mange ledende investorer bruker. Det er på tide at Stortinget legger føringer for at oljefondet gjør det samme.

Aktivt lobbyarbeid mot klimahandling

Oljefondet er også investert i 13 av de 20 verste selskapene som driver med lobbyarbeid mot klimahandling.

– Det bør være en selvfølge for en langsiktig investor som oljefondet at man ikke finansierer lobbyverstinger som aktivt motarbeider nødvendige klimatiltak, sier Bakken Riise.

Av disse selskapene finner vi blant andre oljeselskaper som har vært med på påvirke EU til å utsette de planlagte reglene for bærekraftig finans.

– Å motarbeide nødvendige klimatiltak er å undergrave vår felles framtid. Oljefondet må investeres i selskaper som er en del av løsningen, ikke de som motarbeider den. Stortinget må slå tydelig fast at fondet bare skal investeres i selskaper som har planer i tråd med Parisavtalen, sier Bakken Riise.

I 2020 pekte Framtiden i våre hender ut seks åpenbare klimaverstinger i oljefondet.

– At fondet fortsatt investerer i disse viser at klimakriteriet ikke fungerer og at det er behov for å tenke nytt om investeringsstrategi for å være i tråd med Parisavtalen, sier Bakken Riise.