Hopp til hovedinnhold
  • Penger

Norsk industri kjøper blodkull fra Colombia

Publisert 30. juni 2023
El Cerrejón Foto: Tanenhaus/Wikimedia Commons

Over halvparten av kullet som importeres til Norge kommer fra omstridte gruver i Colombia. Det viser vår nye rapport «Norges kullimport fra Colombia».

Norge har importert over 1,2 millioner tonn kull til bruk i industrien de siste årene. 60 prosent kommer fra Colombia – en økning fra årene før. Gruvedriften her er kritisert for svært problematiske sosiale og miljømessige forhold: Barnearbeid, et høyt antall dødsulykker, generelt manglende overholdelse av arbeiderrettigheter og store miljøødeleggelser.

Industrien her i landet importerer enorme mengder kull fra Colombia, både metallurgisk og termisk. Norge står på Colombias liste over hoved-mottaksland for landets kulleksport. Norsk industri bør si tydelig fra at forholdene må forbedres, hvis de vil ha norske selskaper som kunder.

Dødsulykker og barnearbeid er vanlig

Flertallet av de metallurgiske kullgruvene i Colombia er små og driver lavteknologisk og manuell utvinning. Gruvene er mange hundre meter dype og sikkerheten er svært dårlig. Dødsulykker er vanlig på grunn av dårlig ventilasjon, gasseksplosjoner og ras. 60 prosent av alle gruveulykker i Colombia skjer i kullgruvene. 

Vi har gjennom statlig colombianske statistikk fått bekreftet at Norge har importert metallurgisk kull fra tre områder i Colombia. Det har skjedd dødsulykker i alle tre. Vi kan dokumentere at Norge importerer mest kull fra Norte de Santander, delstaten hvor det er flest dødsulykker fra gruvedrift.

Mange barn jobber i gruvesektoren i Colombia. Gruvearbeid er et slit, de har lange arbeidsdager i mørket, bruker farlig verktøy og blir utsatt for giftige gasser og kjemikalier. Barn og kvinner blir betalt i kontanter uten kontrakter. 

Vi kan ikke utelukke at kullet som driver den norske industrien kommer fra slike forhold.

Alvorlige brudd på menneskerettighetene

Finnfjord smelteverk importerer rundt 130 000 tonn kull i året, og det meste blir produsert i den beryktede kullgruven Cerrejón som ligger i La Guijara. Den enorme gruven har vært mye i medienes søkelys grunnet alvorlige brudd på menneskerettighetene: Fordrivelse av urfolk, landran, dumping av farlig avfall, forgiftet drikkevann og ødeleggelse av matjord. Menneskerettighets-konsekvensene i konfliktområdene der gruvedriften foregår, er ikke blitt behandlet på en forsvarlig måte hverken av myndighetene i landet eller av gruveselskapene.

Menneskerettighetseksperter i FN har bedt om stans av gruvedriften i Cerrejón, med henvisning til alvorlige miljøskader, og negative helseeffekter og krenkelse av rettigheter til urbefolkningen som bor i området. Gruven produserer termisk kull som først bearbeides i Europa for metallurgisk bruk, før det skipes videre til Norge. Det er derfor ikke usannsynlig at andre norske bedrifter som importerer kull fra Europa, også får kull som opprinnelig stammer fra Colombia. 

Hemmelighold og manglende innsyn

Våre undersøkelser viser at minst to bedrifter i Norge importerer kull fra Colombia. Selskapene nektet først å oppgi hvilke land de importerer fra, men har etterpå bekreftet våre funn. Dette gjelder franskeide Eramet og smelteverket Finnfjord i Finnsnes. I tillegg vil ikke Elkem eller Celsa Armeringsstål svare oss på opprinnelseslandene for deres enorme kullimport.

Elkem importerer hele 400.000 tonn kull årlig, men vil til tross for flere henvendelser fra Framtiden i våre hender ikke oppgi hvilke land de importerer kull fra. De ber om forståelse for at opplysninger om opprinnelsesland er forretningssensitivt. Det eneste de vil si er at de mottar kull fra «Amerika» og Europa. Om dette betyr Colombia forblir et åpent spørsmål. Elkem importerer imidlertid andre råstoff fra Colombia. 

Celsa Armeringsstål oppgir at de kjøper sitt kull fra SSAB i Finland, men de vil ikke svare på hvor dette kullet blir utvunnet. Finland har ikke egen kullproduksjon, så opprinnelsen til kullet er derfor uvisst. Det kan komme fra Colombia direkte eller indirekte, eller det kan komme fra andre steder.

Eramet bekreftet til slutt våre undersøkelser om at de får sitt kull fra Colombia. De importerer ca. 230 000 tonn kull hvert år, og navnga leverandøren Miner Coque, som igjen får levert kull fra flere underleverandører av metallurgisk kull. Miner Coque svarer ikke på våre spørsmål om hvem underleverandørene er, og Eramet trekker fram forretningshensyn når de nekter å svare på hvor kullet kommer fra lengre ned i leverandørkjeden. Vi vet ikke om kullet kommer fra versting-gruvene i Colombia. 

Etter at den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 er selskaper i Norge pålagt til å svare på spørsmål om sine leverandørkjeder, inkludert selskaper som direkte eller indirekte importerer kull og andre råvarer fra Colombia. Dette er en lov vi i Framtiden i våre hender har kjempet for å få vedtatt.

Les rapporten her

Norges kullimport fra Colombia

60 prosent av import av kull til Norge kommer fra Colombia. Gruvedriften her er kritisert for svært problematiske sosiale og miljømessige forhold. På grunn av hemmelighold og manglende innsyn kan det ikke utelukkes at det problematiske kullet havner i Norge.