Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Hvor mange handleposer med mat kaster vi hver dag?

Publisert 26. april 2022
Foto: Renate Madsen

Maten vi kaster i Norge alene, kunne gitt mat til mer enn én million mennesker og har en verdi på over 20 milliarder kroner.

- I en verden som står midt i en klima- og naturkrise og er på vei inn i en global matsikkerhetskrise må vi slutte å kaste enorme mengder fullt spiselig mat, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Vil du støtte vårt arbeid mot sløsingen? Klikk her for å bli medlem!

Høye klimagassutslipp

I Norge går 1200 tonn med mat i søpla, hver dag. En del kastes hjemme hos folk. Hvert år forsvinner rundt 40,3 kilo spiselig mat ut av kjøleskapene våre og ned i søppelposen per innbygger, og vi kaster over hundre brød i minuttet. Men selv om mye kastes hjemme, skjer over halvparten av svinnet hos matbutikkene og i resten av matindustrien.

– Det går enorme landområder til å produsere maten vår og matindustrien står for én tredjedel av klimagassutslippene globalt. Og fordi så mye spiselig mat blir kastet, blir i praksis mye av disse landområdene og ressurser kastet bort. Ved å produsere det vi faktisk spiser og kutte matsvinnet, kan vi både kutte utslipp og bruke mindre naturarealer på å dyrke mat, sier Riise.

FNs målsetning er å halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis innen 2030.

– Matsvinnet i Norge går nedover, men ikke i nærheten av så raskt som nødvendig. Vi er ikke i rute til å nå FNs mål om en halvering i løpet av de neste åtte årene. Derfor trenger vi å trappe opp innsatsen, konstaterer Riise.

Jobber for ny lov

Framtiden i våre hender er en av Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner, og har i dag over 40 000 medlemmer. Organisasjonen jobber for løsninger som kutter matsvinn i hele verdikjeden: hjemme hos deg og meg, i det offentlige og i næringslivet.

– Vi trenger all den støtten vi kan få i kampen mot sløsingen. Vi jobber for å få på plass en matkastelov som vil kutte matsvinnet både i dagligvarebutikker, i matbransjen og i hjemme hos folk, og som sikrer at overskuddsmaten fra matbransjen blir donert til veldedighet i stedet for å havne i søpla. Som medlem hos oss gir du en helt uvurderlig støtte til arbeidet vårt for en matkastelov. Med på kjøpet får du tips til hvordan du selv kan kaste mindre mat, sier Riise.

Og så til svaret på spørsmålet om hvor mange handleposer blir kastet. Hver femte pose med mat havner i søpla hver eneste dag!

Vil du støtte vårt arbeid mot sløsingen? Klikk her for å bli medlem!