Hopp til hovedinnhold
  • Mat

Her er vårt forslag til matkastelov!

Publisert 17. august 2022
Vi må kutte matsvinnet fra bonden og fiskeren, hele veien til dagligvarebutikken, og til spisebordet hjemme. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Vi må kutte drastisk i matsvinnet. Matbransjen må oppfordres og forpliktes til å ta grep.

Regjeringen har lovet oss en matkastelov. Men det har skjedd skuffende lite med dette arbeidet foreløpig. Nå er vi lei av å vente og har tatt saken i egne hender.

Vi lanserer nå vårt forslag til en helhetlig matkastelov som kan få slutt på den dyre og forurensende sløsingen har i dag. Vi håper vårt forslag kan bli retningsgivende i diskusjonen av loven. Og kanskje få litt fortgang i sakene!

Du kan lese vårt lovforslag her.

Hvordan bør matkasteloven utformes?

Vi må kutte matsvinnet fra bonden og fiskeren, hele veien til dagligvarebutikken, og til spisebordet hjemme. For å oppnå reelle kutt, trenger vi at matbransjen forpliktes til og oppfordres til å ta grep som å bestille riktig mengde mat, selge mer mat i løsvekt, bruke mindre forpakninger og spre informasjon om hvordan man kan bruke opp maten. I tillegg må matbransjen ha plikt til å forebygge og åpent rapportere matsvinnet sitt.

Vi må også styrke ordningene for håndtering av overskuddsmat. I dag havner mye spiselig mat i søpla. Maten burde heller bli donert til veldedige formål eller til annen nyttig bruk.

En matkastelov handler i stor grad om å ha respekt for maten. Bønder investerer kunnskap, kompetanse og arbeidstid i maten vår hver dag. I tillegg kommer kunstgjødsel, kraftfôr og andre ressurser med store miljøavtrykk. Når det kreves store mengder ressurser for å produsere mat, kan ikke matsystemet fortsette å være rigget for sløsing.

Ingen rettslige hindre for å få på plass loven

Framtiden i våre hender har bedt Advokatselskapet Schjødt om å gjennomføre en lovteknisk vurdering av en matkastelov etter vår modell. De har bidratt med videreutvikling av forslaget, og finner ingen rettslige hindre for å innføre vår modell for matkasteloven.

Utover det vurderer de at en matkastelov vil kunne betydelig styrke arbeidet med reduksjon av matsvinn i Norge utover de ordningene vi har i dag.

Du kan lese forslaget vårt til loven her. Hele utredningen for lovforslaget finner du her.

Vårt forslag innebærer en matkastelov med en tilhørende forskrift om utvidet produsentansvar for matsvinn. Nå håper vi at dette forslaget vil bidra til debatten om hvordan matkasteloven skal se ut og gi retning til regjeringens arbeid med loven. God lesning!

Les mer om hvorfor matsvinn er et problem her.