Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Hagemøbelmarkedet i Norge flommet i sommer over av møbler i hardtre, angivelig produsert blant annet av vietnamesisk Shorea, med statlig godkjennelse. Dette til tross for at Vietnam har innført forbud for slik eksport. Kilder i Vietnam hevder at en del av trevirket også stammer fra Kampuchea, som også har forbud mot eksport. Til tross for landenes forsøk på å hindre avskogingen, vil også store mengder av neste års hagemøbler stamme fra ulovlig hugget tømmer. Danske ScanCom er en av de store eksportørene til Norge.
I juni møtte representanter fra Strømmestiftelsen, Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender styret i Utkal Alumina i Oslo (se NW 14/98) og framførte kritikk av måten selskapet har gått fram på overfor lokalbefolkningen i Orissa. Styret ble forklart at den planlagte byggingen av en anleggsmur har provosert lokalbefolkningen kraftig, og de vedtok å utsette dette inntil videre.
Svenske sanksjoner mot India etter landets atomprøvesprengninger i mai skaper problemer for det svensk/norske konsortiet som vil bygge Kishen Ganga-kraftverket i delstaten Jammu-Kashmir.
Scancems datterselskap i Liberia måtte tåle hard kritikk for lønns- og arbeidsforholdene etter NorWatchs besøk til sementfabrikken i fjor høst. Scancem opplyser nå at arbeiderne ved fabrikken har fått en ny og bedre lønns- og arbeidsavtale som gjør datterselskapet til lønnsledende i det krigsherjede landet.
Kværner Pulp & Paper jakter på en kontrakt i forbindelse med det planlagte og omstridte celluloseprosjektet Borneo Pulp & Paper på den malaysiske delen av Borneo. Dersom den norske industrigiganten får tilsagnet, vil Kværner nok en gang delta i et prosjekt som ifølge motstanderne tar fra urinnvånere deres livsgrunnlag og omgjør regnskog til hurtigvoksende treplantasjer. Urinnvånerne forsøker å stanse prosjektet med rettslige midler, mens Kværners informasjonsleder Marit Ytreeide, etter uttallige forespørsler over lengre tid, ikke vil kommentere Borneo-saken ovenfor NorWatch.
Asia har blitt verdens dumpeplass for utrangerte skip. 70-90% av all skipsopphogging finner sted i India, Bangladesh og Pakistan. Grunnen til dette er lave priser på arbeidskraft samt manglende håndheving av miljøforskrifter, hvis de i det hele tatt eksisterer.
Nordmannen Arve Varleites møbelfabrikk i Malaysia blir av lokalbefolkningen beskyldt for å drive ulovlig, påføre lokalbefolkningen helsefare ved å brenne giftig avfall og for å ha benyttet seg av barnearbeid i produksjonen. Lokalbefolkningen har kritisert selskapet i miljø- og forbrukertidsskriftet Utusan Konsumer. Varleite tilbakeviser alle anklagepunktene overfor NorWatch.
Nok en gang rapporteres det om overgrep fra politiets side for å rydde plass til Norsk Hydros bauxittprosjekt i India, Utkal. Lokalbefolkningen i landsbyen Kucheipadar blokkerte veien inn til anleggsområdet og ble utsatt for en omfattende aksjon fra væpnede politifolk. Kontorene til den frivillige organisasjonen Agragamee ble stormet og flere av medarbeiderne ble arrestert. Store politistyrker er nå utplassert i området. Og Utkal samles til styremøte i Oslo for å diskutere situasjonen.
Sommeren 1997 ble Christian Michelsens Institutt (CMI) bedt av Norsk Hydro om å undersøke mulighetene for å vurdere rehabiliteringsprosessen i Utkal-saken. Siden har CMI vært i prosjektområdet, skrevet en egen rapport om saken, og dessuten holdt foredrag for styret i selskapet. Nedenfor bringer vi noen hovedpunkter fra rapporten, og kommentarer fra CMI.
Da Nigeriakampanjen og kravet om at Statoil skal trekke seg ut av Nigeria ble lansert, var viktige støttespillere de framtredende opposisjonspolitikerne Marit Arnstad, Kjell Magne Bondevik og Hilde Frafjord Johnson.
Selv om NHO ved enkelte anledninger i den siste tiden har forsøkt å erklære død den holdningen flere norske bedrifter har utvist når de blir konfrontert med miljø- og menneskerettighetssaker, mangler det fortsatt ikke på kreative ansvarsfraskrivelser.
Norsk Hydro har trukket seg fra tungoljeprosjektet Sincor i Venezuela. Norsk Hydro hadde 15% andel i det landbaserte prosjektet som er kostnadsberegnet til om lag 28 milliarder kroner. De andre partnerne er Statoil (15%), PdVSA (38%) og Total, som overtar Hydros aksjer og sitter med 47% andel.