Hopp til hovedinnhold

Slik forbedrer vi gjenvinningen

Publisert 24. august 2020
For lite av det vi sorterer som plast blir gjenvunnet til ny plast. Men vi bør likevel ikke gi opp å sortere avfallet. Foto: Mattias Bergset/FIVH

Det gode arbeidet vi gjør hjemme er ikke forgjeves, men vi fortjener å få større uttelling for det. Derfor trenger vi et bedre gjenvinningssystem

Dagens system for kildesortering og gjenvinning er ikke godt nok, og altfor lite av det vi sorterer blir gjenvunnet til nye emballasjeprodukter.

Vi må sørge for at systemene blir bedre, slik at vi forbrukere kan vite at den gode, viktige jobben vi gjør hjemme faktisk virker.

Færre engangsprodukter

Det grunnleggende problemet er at vi har et enormt overforbruk av emballasje, spesielt plast. For å løse dette avfallsproblemet trenger vi først og fremst å redusere forbruket, og spesielt forbruket av unødvendige engangsprodukter.

Med et redusert forbruk har vi mulighet til å få plast og annen emballasje inn i en sirkulær økonomi.

Les mer om sirkulær økonomi her!

Enklere emballasje

Det er et stort problem at emballasje ofte består av forskjellige typer plast, eller av blandingsmaterialer slik som plast og papir sammen. Da er det vanskeligere å gjenvinne plasten til nye produkter.

Vi må ha et marked som er rettet inn mot å være sirkulært, med høyere avgifter på ny fossil plast, slik at resirkulert plast, og andre alternativer, blir konkurransedyktig. I dag er det billigere å produsere ny, fossil plast, og slik kan det ikke være.

Forenkle systemet

De som produserer varer og emballasje har ansvar for å finansiere gjenvinning av dette. Men dessverre fungerer det ikke godt nok.

Ett av problemene er at produksjonen og gjenvinningsprosessen er for komplisert og oppstykket. Dette medfører at det blant annet er vanskelig å knytte gjenvinningsanlegg med norske produsenter, og det er lite åpenhet for forbrukerne.

Heldigvis jobber norske gjenvinningsaktører både med å forenkle merkeordninger, og å få på plass egne gjenvinningsanlegg i Norge. Egne anlegg for gjenvinning av plast er veldig viktige og må bygges så snart som mulig.

Fortsette å kildesortere

Norge har en helt unik kultur for kildesortering, og det har tatt mange, mange år å etablere vanene vi i dag har på kjøkkenet. Systemet for gjenvinning er ikke perfekt, men for at det skal bli bedre må vi fortsette å kildesortere så godt vi kan, og fortsette å vise politikere og næringsliv at vi ønsker en bedring.

Så du kan fortsette å skylle og sortere med god samvittighet!