Hopp til hovedinnhold
  • Transport

Det er best å holde seg på bakken

Publisert 25. august 2020
Det er lenge til flyreiser blir bærekraftige. Derfor er det et godt klimatiltak å holde seg på bakken. Foto: Ricardo SB/flickr/CC BY/NC/ND

Nordmenn er på flytoppen i Europa og i verden. Vi flyr fire ganger mer innenriks enn svenskene, og ti ganger mer enn gjennomsnittseuropeeren. All denne flyinga gir enorme utslipp.

Klimagassutslippene fra norsk flytrafikk utgjør ca 5 prosent av de norske direkteutslippene. Men det tallet teller ikke med alle utenlandsreisene, og i tillegg er det sterkere effekt av utslipp oppe i lufta en nede på bakken. Derfor vil dette tallet reelt sett være høyere.

Forbruket av flyreiser er ikke likt fordelt i verden. En liten rik andel av verdens befolkning står for det meste av verdens flytrafikk. De fleste i verden har aldri sittet i et fly. Også i Norge er antallet flyreiser ulikt fordelt. Antallet flyreiser vi tar øker med velstandsnivået vårt.

Siden 2012 har utslippene fra europeisk luftfart økt med hele 27 prosent, til tross for at EU har gjort en stor innsats for å innlemme luftfarten i det europeiske kvotesystemet.

Kan flyreisene bli bærekraftige?

Luftfarten forsøker å begrense utslippene sine gjennom energieffektivisering og bedre logistikk. Dette er gode og nødvendige tiltak, men dessverre gjør trafikkveksten i luftfarten at utslippene likevel øker raskt.

Bransjen utvikler nye former for drivstoff som skal bidra til å begrense bruken av fossile energikilder. Men det er vanskelig, om ikke umulig, at alternative drivstoff-former skal kunne erstatte fossilt drivstoff i luftfarten som helhet på en bærekraftig måte.

Med utviklingen av batteriteknologi og andre fornybare energibærere ser det imidlertid ut som om det vil bli mulig å utvikle elektriske, kommersielle fly som kommer i drift i løpet av det kommende tiåret. Kanskje kan det skaleres opp i løpet av et par tiår. En slik løsning vil ha alt å si for om luftfarten har noen framtid som transportmiddel med noenlunde samme funksjon som i dag.

Men i mellomtiden er vi nødt til å begrense hvor mye vi flyr for å klare å kutte utslippene våre i tråd med Parisavtalen.

Hvor mye kan vi fly?

Flyreisene utgjør en stor del av ditt personlige klimafotavtrykk. Selv om flyreiser utgjør mindre enn 1 prosent av alle reiser du gjør i hverdagen, så utgjør klimaeffekten av dette mer enn 50 prosent av klimafotavtrykket fra reisene dine.

Noen få enkelthandlinger har dermed stor effekt på hvor stort klimafotavtrykket ditt blir. Dette monner godt i innsatsen for å minimere klimafotavtrykket ditt.

For de fleste er ikke det å fly et valg du må ta hver eneste dag, men noe du tar stilling til noen få ganger i året. Bestem deg nå for at du skal la være å fly, og holde deg på bakken det kommende året.

Her er noen tips til alternativer til flyreisen:

  • Ring venner og familie oftere
  • Test ut digitale møte- og reiseopplevelser
  • Vurder hvor mange lange reiser du egentlig trenger. Kanskje kan du kombinere flere gjøremål når du først må ut på reise.
  • Sjekk ut kollektivtilbudet der du bor og planlegg reisemål med tog, buss og ferge eller med båt, sykkel eller til fots
  • Gjør reiseveien til et eventyr i seg selv