Hopp til hovedinnhold
  • Klær

Vi trenger sterkere krav til svanemerkede klær

Publisert 19. august 2020

Svanemerket skal lage nye kriterier for tekstiler og sko. Framtiden i våre hender ønsker strengere krav til hvilke produkter som kan bære det viktige miljømerket.

Det er stadig mer fokus på miljøvennlige klær. Mange kleskjeder reklamerer for bærekraftige kolleksjoner og bruker ulike miljømerker på plaggene sine. Dette er gjerne merker kleskjedene selv har laget og som ikke er sertifisert av en uavhengig tredjepart. Det kan virke forvirrende for forbrukere som ønsker å velge mer bærekraftige alternativer.

Forbrukertilsynet slått ned på flere store nettbutikkers miljømarkedsføring og har varslet at de kommer til å følge nøye med på dette.

Svanemerkede klær og sko

Det finnes imidlertid noen miljømerker man bør velge framfor andre. Det er særlig viktig å velge en merkeordning som er tredjepartssertifisert. Svanemerket er en av de bedre miljømerkene på markedet, og stiller blant annet krav til miljøbelastning og kjemikaliebruk under hele produksjonsprosessen.

Når man kjøper et svanemerket klesplagg er man for eksempel sikret at plagget er produsert uten bruk av de mest helse- og miljøskadelige kjemikaliene, og ikke inneholder tungmetaller eller antibakterielle stoffer.

Kan bli bedre

Svanemerket har likevel et forbedringspotensial og kan med fordel stille strengere miljøkrav til tekstiler og sko.

Kriteriene for Svanemerket skal nå revideres, og Framtiden i våre hender, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet og Forbruksforskningsinstituttet SIFO har sammen skrevet et høringsinnspill med kommentarer til kriteriene og de nye endringene som er foreslått.

Her finner du miljømerkede klær!

Ja til mer økologisk bomull

En av endringene Svanemerket foreslår er å skjerpe kravet til bruken av økologisk bomull. Mens Svanemerket i dag kan godta klær som kun inneholder 10 prosent økologisk dyrket bomull, ønsker de nå å øke denne andelen til 100 prosent. Da konvensjonell bomullsproduksjon er svært miljøbelastende og blant annet krever store mengder sprøytemidler, er denne innskjerpingen noe vi ønsker velkommen.

Det er verdt å merke seg at Svanemerket tidligere hadde krav om at bomull måtte være 100 prosent økologisk, før de i 2013 lempet på kravet. At Svanemerket nå ønsker å stramme inn igjen, er en svært positiv utvikling og et tegn på at de tar de negative miljøkonsekvensene av bomullsproduksjon på alvor.

Må merke klær av plast

I dag kan Svanemerket godta både naturlige og syntetiske tekstiler. Syntetiske materialer slipper ut mikroplast i bruk og vask, noe som kan ha svært negative konsekvenser for natur og dyreliv. Blant annet er det mye som tyder på at miljøgifter lettere binder seg til mikroplast fra syntetiske fiber, og dermed spres lettere i naturen.

Til tross for at vi ser fordeler med en generell, inkluderende miljømerking for tekstiler, mener vi likevel at det er flere store utfordringer med å tillate svanemerking av syntetiske tekstiler. Som et minstekrav foreslår vi derfor at alle syntetiske plagg må merkes med at de slipper ut mikroplast. Dette vil også synliggjøre problemene med syntetiske materialer for forbrukerne

Flere store kleskjeder markedsfører for tiden klær laget av resirkulert polyester, i hovedsak fra plastflasker, som bærekraftig. Framtiden i våre hender stiller seg kritisk til dette, da vi blant annet frykter at en slik markedsføring kan tilsløre de negative konsekvensene med syntetiske tekstiler.

Det er derfor problematisk at Svanemerket i de nye kriteriene foreslår at syntetiske fiber må komme fra enten resirkulert eller biobasert materiale. Et slikt krav kan lett bli oppfattet som et «godkjenning» av syntetiske plagg, noe vi mener er viktig å unngå.

Sikkerhet for arbeidere

De fleste sko som er laget av skinn og lær, er garvet med krom. Kromgarving er en komplisert og risikabel prosess som kan være svært giftig og farlig for både arbeidere og lokalmiljø. At garving ofte foregår i produksjonsland i sør med mangelfullt lovverk og få reguleringer, gjør det ekstra bekymringsfullt. Framtiden i våre hender har tidligere satt søkelys på krom i forbindelse med sko- og veskeproduksjon.

Svanemerket tillater ikke at det finnes rester av krom i sko av lær og skinn. De stiller krav om at spillvann fra garveriene må være renset og at krominnholdet ikke skal overstige et visst nivå. Bruk av krom i produksjonsprosessen er likevel ikke forbudt.

Med tanke på hvor stor risiko krom utgjør for arbeidere, mener vi imidlertid at Svanemerket bør forby kromgarving i sin helhet. Selv om vannutslipp fra fabrikkene blir renset, er det fortsatt en risiko for at arbeidere blir eksponert for krom under produksjon av lær- og skinnprodukter. Å ivareta arbeiderenes sikkerhet og helse bør være det viktigste.