Hopp til hovedinnhold
  • Forbruk

Derfor bør vi kjøpe færre ting

Publisert 25. august 2020

Vårt skyhøye forbruk er i ferd med å ødelegge hele livsgrunnlaget vårt. Ikke bare for framtiden, men også for nålevende generasjoner. Bli med å hoppe av forbrukskarusellen!

Å ha forbrukspause kan bli et viktig, første skritt til en mer varig forbruksreduksjon. Det å reparere, og finne nye bruksområder for de tingene vi allerede har, kan gjøre oss mer kreative, bidra til at vi sparer tid, rydding og videresalg av tingene våre, samt redusere mengden miljøgifter vi eksponeres for.

Dobbelt så høyt som i 1990

Med økonomisk vekst og stadig lavere priser på klær og andre forbruksvarer, har vi i Norge doblet det gjennomsnittlige forbruket per person siden 1990. I løpet av et liv vil for eksempel hver og en av oss i gjennomsnitt kjøpe over fem tonn møbler, 65 anorakker, 36 mobiltelefoner, 14 TV-er og 1,2 tonn klær.

Vi er også i verdenstoppen når det gjelder oppussing av bolig. De fleste av oss pusser opp fordi vi vil, og ikke fordi vi må.

Økt forbruk lager også mer avfall. Norge er blant landene som kaster aller mest i Europa. Hver nordmann kvitter seg for eksempel gjennomsnittlig med 23 kilo klær og tekstiler hvert år. Mye av klærne i klesskapene våre blir aldri brukt, eller brukes kun et par ganger. Norge er også det landet i Europa som kaster mest elektronisk og elektrisk avfall per person.

Belastende produksjon

Produksjonen av klær, elektronikk og andre forbruksvarer krever et enormt forbruk av naturressurser, verdifulle mineraler, vann, energi og kjemikalier, og det medfører spredning av klimagasser, mikroplast og miljøgifter. Tar vi med utslippene ved produksjonen av alle varene vi importerer i klimaregnskapet vil hver og en av oss slippe ut nesten 14 tonn CO2 ekvivalenter i løpet av ett år.

Dersom alle i hele verden skulle hatt et like høyt forbruk som en gjennomsnittlig norsk person ville vi trengt 3,6 jordkloder.

I tillegg har ønsket om å selge stadig flere og billigere produkter ført til uverdige arbeidsforhold for menneskene som produserer varene våre i land i sør, som mange opplever daglige menneskerettighetsbrudd for en lønn det knapt er mulig å leve av. Land i sør rammes også hardest av klimaendringer, til tross for at de historisk sett har sluppet ut minst klimagasser.

Politikk for lavere forbruk

Det er viktig at mange i Norge er villige til å redusere forbruket sitt av hensyn til miljøet. I tillegg må politierne våre legge til rette for at det blir lettere å leve miljøvennlig i hverdagen. Vi trenger modige politikere som tør å prioritere tiltak for en mer sirkulær økonomi.

Dette innebærer blant annet å øke kvalitetskravene til nye ting som produseres så de vil vare lenger, og gjøre det lettere og relativt billigere å reparere, dele, handle brukt, og i siste instans gjenvinne ressursene, fremfor å kjøpe nye ting.

Varer av bedre kvalitet vil koste mer, og politikerne må sørge for at en større andel av denne prisstigningen tilfaller fabrikkarbeiderne, og bedrede arbeidsforhold fremfor økt utbytte hos aksjeeiere på toppen av næringskjeden.

Sirkulærøkonomien kan skape flere jobber

Slike endringer vil trolig føre til at lineære forretningsmodeller og fast fashion som konsept vil forsvinne, mens andre aktører innen deling, gjenbruk og reparasjon vil tre frem.

Til tross for lavere nyproduksjon tyder forskning fra Sintef, NTNU og FNs International Labour Organization på at sirkulærøkonomien kan føre til flere jobber, fordi virksomheter innen resirkulering, gjenvinning, reparasjon, bruktsalg og leasing er mer arbeidsintensive enn jobbene de erstatter i gruver og fabrikker.

Kom i gang med forbrukspause

Å redusere mengden ting vi kjøper vil åpenbart bidra til en bedre fremtid for jordens befolkning, men kan også gi gevinster for oss selv. Kanskje kan pengene man sparer på unødvendig forbruk brukes til å ta ut noen ekstra feriedager, slik at man kan tilbringe mer tid med de man er glad i og ting man liker å gjøre.